Fråga facket Fråga facket

LO/UNG ställer krav i nytt manifest

Ung i facket Kraftig begränsning av visstidsanställningar, förbättrad arbetsmiljö, jämställda förhållanden och en ordentlig översyn av Lagen om offentlig upphandling för att motarbeta diskriminering och lönedumpning. Det är några av de krav LOs unga aktiva ställer i sitt nya Fackliga ungdomsmanifest.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Dagens arbetsmarknad för unga är ett gytter av möjligheter för arbetsgivare att slippa ta långsiktigt ansvar. I kombination med ökade klyftor mellan olika grupper i samhället har det skapats ett hårt och kallt klimat för dem som kämpar för att stå på egna ben, säger Tobias Baudin, LOs vice ordförande och ansvarig för ungdomspolitiska frågor.

Ungas situation på arbetsmarknaden har under de senaste åren försämrats rejält. Förutom det faktum att vi i Sverige idag har en ungdomsarbetslöshet på upp emot 25 procent har olika reformer urholkat både möjligheter till jobb och anställningstryggheten för gruppen unga.

Under 2013 frågade LO omkring 10 000 unga vilken fråga de tyckte var den viktigaste när det kom till arbetsmarknaden. Bilden som växte fram genom svaren var tydlig. Samtliga gav på olika sätt uttryck för en ständig kamp för att bli vuxen i ett samhälle som allt mer likar en hinderbana. Visstidsanställningar som avlöser varandra, total avsaknad av en aktiv arbetsmarknadspolitik och en skola som inte ger alla elever förutsättningar för breda framtida möjligheter.

Med utgångspunkt från de vanligaste svaren ungdomarna gav har LO/UNG under våren och sommaren tagit fram sitt nya Fackliga ungdomsmanifest. I manifestet beskrivs de olika problemen, men även de lösningar LOs unga aktiva ser.

- Genom att presentera våra svar på de svårigheter som unga människor upplever kan vi också visa vilken skillnad facket kan göra. Genom att engagera sig och gå ihop kan vi göra Sverige till ett land där alla har samma värde på arbetsmarknaden. Ett samhälle där unga människor har rätt att bli vuxna, säger Malin Norberg, LOs ungdomssekreterare.

LO/UNG är namnet på förbundens gemensamma ungdomsverksamhet. Den samordnas och leds av LOs ungdomssekreterare.