Fråga facket Fråga facket

LO-arbetare kan bara räkna med halva lönen i statlig pension

Välfärd LO presenterar idag en rapport om det statliga pensionssystemet. Enligt rapporten kommer pensionssystemet fram till 2020 att få svårigheter att leverera bra pensioner. Förutsättningarna för LO-arbetare att skaffa sig en tillräcklig pension är också sämre än för andra grupper. En industriarbetare som går i pension vid 65 års ålder kan bara räkna med att få omkring halva lönen i statlig pension.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Orsaken till att pensionerna minskar i förhållande till lönen är framför allt den svaga sysselsättningsökningen och det faktum att vi inte jobbar längre, trots att medellivslängden ökar. Detta bidrar till att den så kallade ”balanseringen” i systemet – eller bromsen – gör att pensionerna blir lägre.

Arbetsmiljöriskerna är också fortsatt höga och har i vissa avseende försämrats. LO-arbetarna tvingas därför oftare lämna arbetslivet i förtid på grund av hälsoproblem. Detta gäller i än högre grad för arbetarkvinnor. Samtidigt har möjligheterna att kunna avsluta arbetslivet med sjukersättning kraftigt försvårats.

Kvinnor arbetar också oftare ofrivillig deltid och i tidsbegränsade anställningar, vilket ger dem lägre livsinkomst och därmed lägre pension. På senare tid tvingas allt fler gå ner i arbetstid för att ta hand om sina äldre eller sina barn när de offentliga tjänsterna skärs ned, med sämre pension som följd.

Om sysselsättningen skulle öka med omkring 80 000 per år och pensioneringsåldern höjas till nästan 67 års ålder, skulle pensionera kunna höjas med över 20 procent, enligt rapporten. Men för det krävs en mycket expansiv penning- och finanspolitik och att den högsta åldern i försäkringssystem som a-kassan och sjukförsäkringen förlängs till 67 år. Dessutom krävs stora förbättringar av arbetsmiljön.

Rapporten Pensionsreformen i full tid