Fråga facket Fråga facket

LO avvisar Finansinspektionens förslag att begränsa lånen vid bostadsköp

Finansinspektionen föreslår att bostadslånen från banker och andra företag ska begränsas till maximalt 85 procent av marknadsvärdet. I sitt remissvar avråder LO från en sådan begränsning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Finansinspektionen vill med sitt förslag stävja en utveckling där kreditinstituten konkurrerar ge-nom att erbjuda allt högre belåningsgrader. Detta kan göra låntagare sårbara för fallande bostads-priser om de samtidigt tvingas att sälja sina bostäder.

– Det finns naturligtvis anledning att undvika en för hög skuldsättning bland hushållen, men den metod som Finansinspektionen förespråkar vill jag avråda ifrån. Med andra metoder kan den fi-nansiella stabiliteten öka utan att exempelvis många unga utan kapital utestängs från bolånemark-naden, säger Lena Westerlund chefsekonom på LO.

LO anser att en robust kreditprövning kombinerad med mer kontroller av företagen från Finansin-spektionens sida bör användas. Andra alternativ kan vara krav på prisfallsförsäkring vid höga belå-ningsgrader eller ett amorteringskrav, det vill säga att lånen måste vara avbetala inom en viss tid.

– Med Finansinspektionens krav riskerar grupper som har goda inkomster men inget kapital att hindras från att köpa bostad, alternativt få högre lånekostnader än andra, säger Lena Westerlund.

För mer information kontakta LOs pressinformation