Fråga facket Fråga facket

LO: Dags avslöja myten om kvinnors arbetsliv

Kvinnor i arbetaryrken tjänar närmare 5 000 kronor mindre per månad än vad den officiella statistiken anger. Den faktiska lönen för arbetarkvinnorna var år 2013 i genomsnitt 17 500 kronor i månaden, inte 22 200 kronor som statistiken anger. Det visar årets upplaga av Sveriges Jämställdhetsbarometer, (http://www.lo.se/start/lo_fakta/sveriges_jamstalldhetsbarometer_2015) som LO presenterar i dag


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Genom att räkna om kvinnors deltidslöner till vad de skulle ha tjänat om de arbetade heltid döljer man problemet, nämligen att kvinnor löner genomgående är väsentligt lägre än männens, säger Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande.

LOs årligt återkommande Jämställdhetsbarometer syftar till att i siffror visa hur tid, makt och pengar fördelas mellan kvinnor och män, i yrkeslivet och i familjen.

– De stora skillnaderna mellan kvinnor och män är starkt kopplade till det utbredda deltidsarbetet och många osäkra anställningarna inom kvinnodominerade branscher. Därför använder vi ett nytt lönemått, faktisk månadslön, säger LO-utredaren Ulrika Vedin.

Med det lönemåttet blir den faktiskt månadslönen som nedan:
*Arbetarkvinnor 17 500 kronor per månad
*Män i arbetaryrken 23 400 kronor
*Tjänstemannakvinnor 28 600 kronor
*Tjänstemän 37 500 kronor
*En skillnad på 20 000 kronor i faktisk lön per månad mellan kvinnor i arbetaryrken och män i tjänstemannayrken.

– Det är dags att avslöja myterna om kvinnors arbetsliv. Deltiderna i kvinnodominerade branscher är inte självvalda utan en del av arbetsgivares strävan efter precisionsbemanning. Det är inte rimligt att tala om att kvinnor bör välja annorlunda. Istället måste lösningarna bidra till varaktig förändring av både arbetsliv och familjeansvar, säger Joa Bergold, utredare LO.

För att stärka kvinnornas ställning föreslås bland annat att heltidsarbetet görs till norm på hela arbetsmarknaden och att tidsbegränsade anställningar endast får användas om det finns objektiva skäl. Tredelad föräldraförsäkring, allmän förskola från två års ålder och stärkta statsbidrag till kommuner och landsting är ytterligare några LO-förslag.