Fråga facket Fråga facket

LO efter Arbetsdomstolens Lavaldom: Regeringens lagförslag måste återkallas

– Gårdagens dom i Arbetsdomstolen har förändrat förutsättningarna för regeringens proposition om en ny Lex Laval. I praktiken blir det fortsättningsvis frivilligt för utländska företag att tillämpa svenska löne- och anställningsvillkor. Utländska företag som vill konkurrera med lönedumpning och sämre arbetsvillkor kan göra det. Det säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin som kräver att regeringens proposition om Lex Laval skrivs om.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Med sin proposition vill regeringen likställa utländska anställnings- och kollektivavtal med svenska kollektivavtal. Förutsättningen är att villkoren i de utländska avtalen är i nivå med villkoren i motsvarande svenska kollektivavtal.

– Av erfarenhet vet vi att det inte är ovanligt med falska avtal. De villkor som står i avtalet kan i verkligheten vara något annat än det som arbetstagarna faktiskt får, säger LOs avtalssekreterare Per Bardh.

I kombination med ADs dom i Lavalmålet, och det omfattande skadeståndsansvar som facket ålades, försvårar propositionens förslag fackets möjligheter att kontrollera så att utländska företag inte ger sina anställda sämre löne- och anställningsvillkor än de som gäller på svensk arbetsmarknad, liksom att vid behov sätta företag med falska kollektivavtal i blockad.

– Det bästa sättet att säkerställa att svenska löner och arbetsvillkor tillämpas för arbetstagare som arbetar i Sverige, är att endast svenska kollektivavtal får gälla här, säger Per Bardh.

Inom LO-facken pågår nu ett arbete med att göra kollektivavtalen för utländska företag tydliga och transparenta. Syftet är att anpassa kollektivavtalen så att Sverige uppfyller kraven enligt EG-rätten.

– LO kommer att ta sitt ansvar för att den svenska kollektivavtalsmodellen skall bli förenlig med den nya verklighet som EU medlemskapet innebär, säger Per Bardh.

– Om propositionen återkallas förblir rättsläget oklart ytterligare en tid. Detta är dock ett mindre problem jämfört med den försvagade ställning som utländsk arbetskraft riskerar på svensk arbetsmarknad om regeringens proposition blir verklighet, säger Wanja Lundby-Wedin.

– Nu krävs att regering och riksdag tar sitt ansvar. Det kan inte vara dess avsikt att stifta en lag som skapar oreda och orättvisa villkor på den svenska arbetsmarknaden. Regeringens nuvarande lagförslag slår undan benen för kollektivavtalsregleringen, säger Wanja Lundby-Wedin.

För mer information kontakta LOs pressinformation