Fråga facket Fråga facket

LO-ekonomerna: Ekonomiska utsikter hösten 2014

Ekonomi LO-ekonomerna förutser en relativt lång period med svag internationell konjunktur, särskilt i Europa. De närmaste åren väntas BNP-tillväxten i Sverige ligga på drygt 2 procent per år. Sysselsättningen växer inte tillräckligt för att utmana arbetslösheten, som endast sjunker långsamt från dagens höga nivåer. Arbetslösheten 2015 och 2016 blir enligt prognosen 7,7 respektive 7,6 procent. Det framgår av LO-ekonomernas Ekonomiska utsikter som presenteras i dag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I och med det senaste räntebeslutet har Riksbanken åter börjat fokusera på sin huvuduppgift: inflationsmålet. Penningpolitiken kan inte göra så mycket mer för att stabilisera konjunkturen.

En bättre ekonomisk utveckling kommer att vara beroende av finanspolitiken.

Alla förutsättningar för att en aktiv finanspolitik ska bli effektiv är på plats. Troligen har Sverige inte någon gång under efterkrigstiden haft större anledning att genomföra en finanspolitisk stimulans.

LO-ekonomerna föreslår satsningar motsvarande 70 miljarder kronor, varav 55 miljarder är permanenta försvagningar av de offentliga finanserna. Stimulanspaketet kommer, enligt vår bedömning, leda till att sysselsättningen ökar med drygt 100 000 personer och att arbetslösheten sjunker med ca 2 procentenheter.

Rapporten Ekonomiska utsikter hösten 2014 (pdf)