Fråga facket Fråga facket

LO-ekonomerna i Ekonomiska utsikter Kraftiga finanspolitiska åtgärder krävs för att hejda en varaktig utslagning av arbetskraften

LO-ekonomerna gör en av sina dystraste prognoser genom tiderna. I år minskar BNP med 4,5 procent i Sverige. Detta motsvarar det största fallet under ett enskilt år sedan 1940-talet och är en lika stor nedgång som den som ägde rum över tre år under början av 1990-talet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sysselsättningen väntas minska med 300 000 under 2009 och 2010 sammantaget, och ytterligare 35 000 personer 2011. Det motsvarar en sysselsättningskris av 1990-talsmått. Även om antalet som nu förlorar sina jobb inte är fler än då, så hamnar sysselsättningsgraden lägre. En fortsatt stigande arbetslöshet gör att den 2011 uppgår till över 12 procent.

LO-ekonomerna varnar samtidigt för att den ekonomiska utvecklingen i Sverige kan bli sämre än den de nu presenterar i sin prognos.

– Riskerna för en sämre ekonomisk utveckling är betydande. Den internationella utvecklingen kan komma att förbättras senare och den kan gå långsammare, vilket gör att exportuppgången går om intet. Om hushållen väljer att spara mer och krisen på de finansiella marknaderna förnyas och fördjupas, blir situationen för svensk ekonomi sämre än vi nu kan förutspå, säger LOs chefsekonom Lena Westerlund.

Utifrån den prognos som nu kan göras, så vill LO-ekonomerna att regeringen genomför en tillfällig mer expansiv finanspolitik. Räntevapnet anses nästan uttömt och det krävs därför kraftiga finanspolitiska åtgärder för att förhindra en varaktig utslagning av arbetskraft och för att säkerställa starka offentliga finanser på sikt.. LO-ekonomerna bedömer att kostnaderna för tillfälliga finanspolitiska åtgärder som kan bidra till att höja sysselsättningen med cirka 50 000 personer 2010, samt ge tiotusentals arbetslösa aktiva insatser och utbildningsplatser, uppgår till mellan 75 och 80 miljarder kronor över 2010 och 2011.

En varaktigt förbättrad arbetslöshetsförsäkring ingår också bland de åtgärder som LO-ekonomerna anser vore lämpliga. Innebörden av detta skulle vara att avgiften till försäkringen sänktes till cirka 100 kronor i månaden, kraftigt höjda inkomsttak liksom att den procentuella nedtrappningen av ersättningen slopas. Den höga arbetslösheten gör att kostnaderna för detta beräknas uppgå till cirka 25 miljarder kronor per år under åren 2010 och 2011.

– I nuläget är det viktigt att regeringen gör allt den kan för att motverka de svåra konsekvenserna av krisen för löntagarna. Oviljan att använda de mycket starka startsfinaserna att spä efterfrågan är oroväckande och har ett högt pris som är både tillfällig och permanent utslagningen från arbetsmarknaden, säger Lena Westerlund.

Försörjningsbalans och nyckeltal bifogas i bilaga nedan.

För mer information kontakta LOs pressinformation