Fråga facket Fråga facket

LO-ekonomerna i ekonomiska utsikter: - Svag internationell draghjälp kräver strukturellt inriktad finanspolitik för högre tillväxt

Den svenska BNP-tillväxten ökar kraftigt i år och beräknas närma sig 5 procent men åren därpå dämpas tillväxten till 3,1 respektive 2,4 procent, vilket är lägre än regeringens prognos. Syssel-sättningen bedöms öka såväl 2011 som 2012 men trots det blir arbetslösheten fortsatt hög och håller sig kvar på en nivå över 8 procent. Det skriver LO-ekonomerna i sin konjunkturanalys Ekonomiska Utsikter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I en internationell jämförelse är den svenska ekonomin i ett förhållandevis gynnsamt läge med starka statsfinanser. Sysselsättningsgraden minskade heller inte så kraftigt under den ekonomiska krisen som man kunde befara och i år ökar sysselsättningen ganska snabbt. Men, arbetslösheten är för hög och utan ytterligare åtgärder kommer inte arbetslösheten ner under 8 procent.

– Regeringens politik har ensidigt inriktats mot att öka arbetskraftsutbudet, men problemet är att efterfrågan är för låg. Regeringens utbudspolitik har nått vägs ände och dess åtgärder för att öka sysselsättningen medför negativa konsekvenser i form av lägre löneökningstakt och en ökad lönespridning, säger LOs chefsekonom Lena Westerlund.

LO-ekonomerna menar att regeringen måste vidta ett reformprogram som syftar till att öka den framtida ekonomiska tillväxten om arbetslösheten ska minska och sysselsättningen öka. Den internationella ekonomin är alltför svag och osäker för att Sverige ska kunna förlita sig på en ökad export i tillräckligt stor omfattning.

– Vi vill se satsningar som lägger grunden för en högre ekonomisk tillväxt på längre sikt. Flera tillväxtregioner lider brist på infrastruktur och bostäder vilket hämmar dess utveckling. Genom att åtgärda detta och samtidigt satsa på utbildning för att möta företagens behov av utbildad arbetskraft skulle Sverige kunna öka sysselsättningen och pressa arbetslösheten rejält, säger Lena Westerlund.

LO-ekonomerna förordar finanspolitiska stimulanser i storleksordningen 25 miljarder 2011 och totalt cirka 60 till 80 miljarder spridda över åren 2011 till 2014. De anser också att räntebanan bör hamna på en lägre nivå än i Riksbankens prognos.

För mer information kontakta LOs pressinformation