Fråga facket Fråga facket

LO-ekonomerna i ny rapport: Fler och varierande åtgärder krävs för att minska arbetslösheten bland unga.

Unga utan arbete är inte en enhetlig grupp och behöver därför olika typer av stöd för att komma in på arbetsmarknaden. I gruppen, som mäts mellan 15-24 år, återfinns såväl högstadieelever som söker ett extrajobb som personer med högskoleutbildning. Det skriver LO-ekonomerna i en ny rapport om arbetslöshetsproblemen bland unga.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Den höga arbetslösheten bland unga är allvarlig och för att komma till rätta med problemet krävs olika typer av insatser. I regeringens jobbgaranti för unga är alternativen för få och enkelspåriga. Åtgärderna måste istället utgå från de olika individernas särskilda behov. Vissa behöver arbetslivserfarenhet och andra behöver kompletterande utbildning säger LOs chefsekonom Lena Westerlund.

En ung person som saknar gymnasieutbildning bör i första hand erbjudas kompletterande utbildning medan den som slutfört gymnasiet kan behöva arbetslivserfarenhet och därför erbjudas praktik.

LO-ekonomerna vill också att unga snabbare än idag ska erbjudas åtgärder. Kravet på tre månaders öppen arbetslöshet innan man får delta i jobbgarantin bör därför slopas för unga utan gymnasieutbildning. Arbetsförmedlingen borde också ges i uppdrag att ta större ansvar för dem som går sista terminen på gymnasiet. Dessa elever bör ses som ”varslade” och tidigt få stöd och information från arbetsförmedlingen.

– Arbetsmarknadspolitiken måste fokusera mer på att höja kompetensen bland de arbetslösa. Idag är fokus framför allt på att arbetslösa ska söka jobb. I rådande läge är detta ingen framgångsrik strategi eftersom det inte finns tillräckligt många lediga jobb. Det vore bättre att utnyttja tiden fram till vändningen på arbetsmarknaden 2011 för att rusta arbetskraften, säger Lena Westerlund

Arbetslöshetstalen för unga är höga, men LO-ekonomerna pekar på vikten att skilja på unga i gymnasieåldern och de som är äldre. Över hälften av alla unga arbetslösa mellan 15 och 24 år är i gymnasieåldern. En betydande andel av de unga arbetslösa består alltså av studerande 15-19-åringar som vill arbeta vid sidan av studierna.

Enligt LO-ekonomerna kan endast 20 procent av alla unga arbetslösa mellan 15 och 24 år antas fullt ut ha trätt in på arbetsmarknaden: de som har fyllt 20 år, har slutbetyg från gymnasiet och kan ta varaktiga jobb. Alla dessa har inte stora problem att få jobb, utan det varierar beroende på bland annat utbildning och socialt nätverk.

För mer information kontakta LOs pressinformation