Fråga facket Fråga facket

LO-ekonomerna presenterar reformagenda för kommande regering

Ekonomi Idag presenterar LO-ekonomerna vårens Ekonomiska utsikter - en konjunkturprognos för 2014 och 2015. LO-ekonomernas prognos är att arbetslösheten ligger kvar på runt 8 procent under både 2014 och 2015. Den höga arbetslösheten kommer därför under flera år framöver vara huvudutmaningen för svensk ekonomisk politik.  


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Det finns ingen enskild åtgärd som gör att vi kan komma till rätta med arbetslösheten, utan det krävs ett kraftfullt batteri av åtgärder. Den regering som tillträder efter valet i september kommer att behöva både fokusera politiken och höja ambitionsnivån rejält. Här väntar dock en historisk möjlighet att komma till rätta med den höga arbetslöshet som har varit kännetecknande för svensk arbetsmarknad ända sedan början på 1990-talet, säger LOs chefsekonom Ola Pettersson.

LO-ekonomerna föreslår åtgärder på följande områden:

  • En finanspolitik som bidrar till att snabbt pressa ner arbetslösheten till mer rimliga nivåer
  • En utbildnings- och arbetsmarknadspolitik som hänger ihop och stöttar varandra.
  • En penningpolitik som fokuserar på inflation och resursutnyttjande och utmanar arbetslösheten
  • Ett tryggare banksystem
  • En skattereform
  • Ett höjt tak i a-kassan.
  • En finanspolitisk stimulans – 70 miljarderspaketet


LO-ekonomernas konjunkturprognos för 2014 och 2015

Försörjningsbalans och nyckeltal      
Procentuell förändring        
         
  2012 2013 2014 2015
Privat konsumtion 1,6 2,0 3,0 2,2
Offentlig konsumtion 0,3 2,0 1,2 1,0
Investeringar 3,3 -1,3 4,8 4,8
Lagerinvesteringar
-1,2 0,2 0,0 0,0
Export av varor och tjänster 0,7 -0,9 3,7 5,3
Import av varor och tjänster -0,6 -1,2 4,5 5,4
BNP 0,9 1,5 2,5 2,5
Nyckeltal:        
Sysselsättning 0,7 1,0 0,8 0,9
Arbetslöshet, ILO, 15-74 8,0 8,0 8,1 8,1
Sysselsättningsgrad, 20-64 79,4 79,8 80,3 80,5
Timlön 3,1 2,5 2,5 2,7
Produktivitet i näringslivet 1,8 1,7 2,6 2,4
KPI 0,9 0,0 -0,1 0,9
KPIF 1,0 0,9 0,5 1,1
Real disponibel inkomst 3,5 2,8 2,4 1,4
Bytesbalans 6,5 6,6 6,2 6,2
Reporänta 1,0 0,75 0,75 1,25
USD/SEK 6,78 6,51 6,43 6,41
EUR/SEK 8,71 8,65 8,86 8,87
         
Förändring i procent av föregående års BNP    
Kalenderkorrigerade värden 2014 och 2015    
Procent av arbetskraften        
Procent av befolkningen 20-64      
Procent av BNP        
Vid årets slut, procent        
         
Källa: SCB, Riksbanken samt egna beräkningar    

Läs hela Ekonomiska utsikter här.