Fråga facket Fråga facket

LO-ekonomerna: Sverige behöver 70 miljarder i stimulanser

Ekonomi Idag presenterar LO-ekonomerna en ekonomisk prognos för de kommande åren. Prognosen säger att arbetslösheten kommer att ligga kvar på åtta procent under både år 2014 och år 2015. Därför föreslår LO-ekonomerna ett stimulansprogram på 70 miljarder, vilket skulle ge 100 000 nya jobb.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Effekter på tillväxt och sysselsättning

I samband med vårens ekonomiska utsikter presenterade LO-ekonomerna ett förslag om kraftiga finanspolitiska stimulanser för att skapa jobb och trygga välfärden. Argumenten för finanspolitiska stimulanser har under de senaste månaderna stärkts.

Sverige har idag ett lågt resursutnyttjande med hög arbetslöshet. Sverige har samtidigt en välfungerande lönebildning, låga statslåneräntor och mycket låg inflation. Detta gör sammantaget att Sverige, utan risk för kraftiga inflationsimpulser, skulle kunna genomföra en expansiv finanspolitik för att bekämpa arbetslösheten.

 - Vi föreslår en satsning på 70 miljarder kronor, motsvarande ca 2 procent av BNP. Satsningen är utformad så att den ger stora effekter på tillväxt och sysselsättning, samtidigt som den tryggar kvaliteten i välfärden, säger LOs chefsekonom Ola Pettersson.

100 000 fler i arbete

 - Vi bedömer att vårt stimulanspaket, när det ger maximal effekt, skulle kunna öka sysselsättningen med drygt 100 000 personer jämfört med en neutral finanspolitik. Det skulle innebära att arbetslösheten sjunker med cirka 2 procentenheter, fortsätter Ola Pettersson.

- Men expansiv finanspolitik räcker inte. Det behövs också riktade insatser för att ta sig an den del av arbetslösheten som beror på bristande utbildning och kunskap, det som kan beskrivas som den strukturella arbetslösheten, avslutar Ola Pettersson.

LO-ekonomernas förslag:

  • Statsbidrag till kommuner och landsting: 30 miljarder (permanent)
  • Transfereringar till hushåll: 15 miljarder kr (permanent)
  • Statliga infrastrukturinvesteringar: 10 miljarder (permanent)
  • Bostadsinvesteringar: 10 miljarder (tillfällig)
  • Arbetsmarknadsutbildning: 5 miljarder (tillfällig)

Läs LO-ekonomernas rapport här.

Diagrambilaga till Ekonomiska utsikter hösten 2013

Se presentation i LO Play