Fråga facket Fråga facket

LO-ekonomerna: Sysselsättningen och löntagarna måste ställas i främsta rummet

De breda löntagargrupperna står inför två mycket besvärliga år och den svenska regeringen är alltför passiv. Det skriver LO-ekonomerna i sin uppdaterade konjunkturprognos.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Den svenska ekonomin befinner sig sedan det fjärde kvartalet 2008 i en fas med snabbt krympande BNP, snabbt fallande sysselsättning och snabbt ökande arbetslöshet. Exporten och investeringarna försvagas kraftigt och industriproduktionen tvärbromsar. I år bedöms BNP minska med 0,7 procent och sysselsättningen falla med hela 100 000 personer, varav hälften inom industrin. En mer påtaglig återhämtning av tillväxten kommer först 2010. ILO-arbetslösheten stiger till 7, 8 procent i år och 8,5 procent 2010.

- Krisen är djup men behöver inte bli lång. Men då krävs snabba och effektiva åtgärder. De antaganden vi gör om en expansiv inriktning på den ekonomiska politiken och en svag krona är nödvändiga förutsättningar för att en tidig vändning ska ske, säger LOs chefsekonom Lena Westerlund.

Krisen på de finansiella marknaderna är dock inte över och det finns betydande risker för bakslag i form ökade kreditförluster i spåren av den dåliga realekonomiska utvecklingen. Detta kan ge svårigheter för bankerna med nya perioder av kraftig kreditåtstramning som följd.

- Insatser på budgetens utgiftssida är nu det mest effektiva sättet för regeringen att motverka krisen. Huvudinriktningen bör vara att förhindra ett ras för sysselsättningen i industrin, som befinner sig i ett nödläge, bromsa nedgången för byggsektorn samt förhindra spridning till kommunerna, säger LOs chefsekonom Lena Westerlund.

LO-ekonomerna föreslår därför att regeringen skyndsamt:

• Breddar kretsen av industriföretag som kan få nödlån via Riksgälden.
• Inför tidsbegränsade kraftfulla insatser 2009 för att anställda inom industrisektorn inte ska behöva sägas upp, utan få ta del av utbildning och kompetensutveckling. Kostnaden bör delas lika mellan staten och företagen.
• Expanderar de arbetsmarknadspolitiska programmen med cirka 50 000 platser 2009, med fokus på arbetsmarknadsutbildning och praktik.
• Ge ett tidsbegränsat statsbidrag till kommunerna som motverkar neddragningar – för 20 miljarder kronor kan 35 000 kommunala jobb upprätthållas. • Tidigarelägger offentliga investeringar.
• Inför ett tidsbegränsat ROT-avdrag 2009 och del av 2010 som omfattar fastighetsägare och hushåll.

För mer information kontakta LOs presstjänst.