Fråga facket Fråga facket

LO ekonomerna tror på hög tillväxt

Den svenska BNP-tillväxten väntas ligga på runt 3 procent både i år och nästa år, enligt LO-ekonomernas "Ekonomiska utsikter" som släpptes på torsdagen. När det gäller den ekonomiska politiken anser LO-ekonomerna att mer behöver göras för  att minska  inkomstskillnaderna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Det är glädjande att vi ser en stark tillväxt såväl i Sverige som i Europa. Det är framför allt export och investeringar som driver på tillväxten, säger LOs chefsekonom Ola Pettersson.

LO-ekonomerna tror också på en fortsatt positiv utveckling när det gäller sysselsättningen.

- Arbetsmarknaden har potential att utvecklas betydligt bättre än vi tidigare trott.

Sysselsättningen ökar även om den växande arbetskraften gör att arbetslösheten minskar relativt långsamt, säger Ola Pettersson.

När det gäller den ekonomiska politiken så tycker LO-ekonomerna att politikerna måste ta större hänsyn till fördelningsfrågor för att öka jämlikheten och minska inkomstskillnaderna. Enligt LO-ekonomerna är det framför allt två saker som behöver göras för att minska klyftorna.

- Vi anser att om man höjer a-kassan och skatterna på kapitalinkomster och förmögenheter, så skulle det få den bästa fördelningspolitiska effekten. Det är bra reformer för ökad jämlikhet, säger Ola Pettersson.


Nyckeltal

Procentuell förändring om inget annat anges

2016 2017 2018 2019
BNP till marknadspris 3,3 3,0 3,0 2,2
BNP, kalenderkorrigerad 3,1 3,2 3,1 2,2
BNP i Euroområdet  2,1 1,9
BNP i USA  2,2 2,3
Sysselsättning 1,5 2,2 1,4 0,9
Arbetslöshet[i] 6,9 6,7 6,4 6,1
Sysselsättningsgrad, 20-64[ii] 81,2 82,2 82,7 83,0
Timlön[iii] 2,2 2,9 2,9 3,2
Produktivitet i näringslivet[iv] 1,6 2,3 1,8                1,6
KPI 1,0 1,8 1,8 2,6
KPIF 1,4 1,9 1,8 2,1
Real disponibel inkomst 2,3 2,1 3,0 1,5
Bytesbalans[v]  5,1 4,7  4,6 4,6 
Växelkurs, KIX 111,6 112,2 110,5 108,9

[i] Procent av arbetskraften
[ii] Procent av befolkningen 20-64
[iii] Enligt konjunkturlönestatistiken
[iv] Kalenderkorrigerad
[v] Procent av BNP