Fråga facket Fråga facket

LO-förbunden begär direkta förhandlingar om jobb för nyanlända

Kollektivavtal LO-förbunden går samman och vänder sig direkt till 33 arbetsgivarförbund för att få fler nyanlända i arbete. Orsaken är att Svenskt Näringsliv hittills inte visat något intresse att förhandla, meddelar LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Utbildningsjobb
Foto: Lars Forsstedt

LO har vid upprepade tillfällen bjudit in Svenskt Näringsliv till att förhandla om utbildningsjobb – ett förslag där nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden kan kombinera arbete med utbildning. Svenskt Näringsliv har dock hittills avböjt. Därför vänder sig LO-förbunden nu direkt till arbetsgivarförbunden med en gemensam förhandlingsframställan, en formell begäran om att förhandla.

– Eftersom det inte finns något intresse från Svenskt Näringsliv väljer vi att gå direkt till arbetsgivarförbunden. Vi måste både möjliggöra för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden och lösa arbetsgivarnas skriande arbetskraftsbehov, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Alliansens förslag om att lagstifta om sänkta löner för nyanlända är ytterligare en anledning till att LO-förbunden snabbt vill komma igång med konkreta förhandlingar.

– Om Alliansens förslag blir verklighet skulle det inskränka den fria förhandlingsrätten för fackföreningar. Det vore en katastrof för hela vårt system med fria fackföreningar som förhandlar med arbetsgivare, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

LO-förbunden kommer att representeras av en gemensam förhandlingsdelegation.

Se hela pressträffen i LO play