Fråga facket Fråga facket

LO-förbunden eniga om långsiktiga mål för löner och anställningsvillkor

LOs fjorton medlemsförbund har enats om gemensamma, långsiktiga mål fram till 2028. Överenskommelsen rör såväl jämlikhet och jämställdhet, som arbetsvillkor och inkomstspridning på svensk arbetsmarknad.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Tid: Fredagen den 13 mars klockan 10.00
Plats: LO, Barnhusgatan 18, Inforummet

Medverkande

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande
Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare
Annelie Nordström, Kommunals ordförande  
Susanna Gideonsson, Handels ordförande
Anders Ferbe, IF Metalls ordförande

Välkomna!