Fråga facket Fråga facket

LO-förbundens gemensamma krav i avtalsrörelsen 2010

LOs styrelse har idag beslutat om de gemensamma kraven på löneökningar i avtalsrörelsen 2010. Samtliga 14 LO-förbund kommer genom samordnade förhandlingar gemensamt driva krav om reallöneökningar och förbättrade villkor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

De gemensamma kraven innebär löneökningar med minst 620 kronor per månad och heltidsanställd, dock lägst 2,6 procent räknat på avtalsområdets genomsnittsförtjänst.

– I dagens ekonomiska läge är det extra viktigt för fackföreningsrörelsen att vi träffar rätt i våra lönekrav. De krav vi enats kring ger våra medlemmar reala löneökningar samtidigt som vi tar ansvar för samhällsekonomin. Krisen beror inte på att lönerna i Sverige är för höga utan på ett kraftigt tapp i efterfrågan. För låga löneökningar leder till minskad konsumtion och i förlängningen ökad arbetslöshet, säger LOs avtalssekreterare Per Bardh.

Utöver lönekravet ovan ska en jämställdhetspott på minst 125 kronor per heltidsanställd och månad tillfalla avtalsområden som har en genomsnittlig förtjänst lägre än 21 300 kronor per månad. Genom den konstruktionen träffar jämställdhetspotten LO-förbundens kvinnodominerade avtalsområden.

– Vår satsning på kvinnors löner i den senaste avtalsrörelsen har gett resultat. Nu har vi utvecklat modellen och effekten blir densamma, kvinnodominerade yrkesgrupper får ett större lönepåslag än mansdominerade, säger Per Bardh.

Utöver krav om reallöneökningar och en tydlig minskning av löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken har LOs representantskap sedan tidigare enats om följande krav inför avtalsförhandlingarna 2010:

• Rätt till heltid.

• Förstärkning av den anställdes rättigheter vid visstidsanställningar.

• Förhindra att LAS kringgås med hjälp av bemanningsföretag.

– I en tid då arbetsgivarna försöker utnyttja den ekonomiska krisen för att försvaga löntagarnas rättigheter och underminera de centrala kollektivavtalens betydelse är behovet av samordnade avtalsförhandlingar större än på mycket länge. Med sina krav om nollavtal försöker arbetsgivarna flytta över hela bördan av krisen på enskilda löntagare. Vårt svar är sammanhållning och solidaritet, säger Per Bardh.

För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-24 49 59.