Fråga facket Fråga facket

LO går vidare med förhandlingar med staten om etableringsjobb

En majoritet av LO-förbunden säger ja till den principöverenskommelse som slutits med arbetsgivarna om etableringsjobb, för att få in nyanlända och långtidsarbetslösa, på arbetsmarknaden. Nu kommer förhandlingar att inledas med staten om vad de ska bidra med i form av rejäla utbildningsinsatser på betald arbetstid, subventioner med mera.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Efter att förhandlingar med staten avslutas kommer branschavtal att slutas mellan parterna.

- Jag är väldigt glad att vi nu går vidare med att skapa möjligheter för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Det viktiga nu är att staten bidrar med både resurser och inte minst utbildning så att detta kan bli verklighet, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. 

Byggnads och GS går inte vidare i dessa förhandlingar då de redan har en modell kring detta på plats med sina motparter. En del andra förbund har betänkligheter kring principöverenskommelsen men har möjlighet att i ett senare skede ansluta och skapa branschavtal.