Fråga facket Fråga facket

LO i Almedalen

Opinionsbildning För tionde året i rad välkomnar LO till Facket i Almedalen på restaurang Terrassen, Hamnplan 5 i Visby. I år har vi samlat seminarierna under temat Sverige kan bättre! På Hamnplan 5 kommer vi att ha 62 seminarier. Vi erbjuder ett brett utbud av seminarier. Ta en titt i vårt program, kom förbi, lyssna och delta gärna i diskussionerna. Varmt välkommen till Hamnplan 5, LOs mötesplats, där vi diskuterar frågor som är viktiga för LO-förbundens 1,5 miljoner medlemmar, men också för många, många andra.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Läs hela LOs program här.

Här följer en sammanställning av de programpunkter där LO är arrangör. Seminarierna äger rum på Hamnplan 5, om inget annat anges.

 

Söndag 29 juni kl 10.00–11.00
LOKAL: Ljusgården
Hur bygger vi en hållbar arbetslinje för full sysselsättning på framtidens arbetsmarknad?
Den svenska arbetslinjen är kraftigt försvagad. Arbetskraftens omställningsbehov möts med försämrade omställningsmöjligheter. Den höga arbetslösheten kräver gemensamma
lösningar och delat ansvar. Hur bygger vi en modern och hållbar arbetslinj för full sysselsättning?
MEDVERKANDE: Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande. Ylva Johansson, vice ordförande arbetsmarknadsutskottet, (S). Mårten Palme, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet.
Rapportpresentatörer: Ulrika Vedin, utredare, LO. Thomas Carlén, LO-ekonom.
MODERATOR: Sara Yazdanfar, kommunikatör, LO.

 

Söndag 29 juni kl 11.30–12.30
LOKAL: Ljusgården
En facklig valrörelse – kommer arbetarna att avgöra valet?
Efter flera förlustval och ännu fler bedrövelser investerar LO hårt i ett regeringsskifte. Kommer arbetarna avgöra valet i september? Efter RUT och butlers kan valet handla
om arbetets innehåll, fördelningspolitik och jobben? LO presenterar en undersökning om LO-medlemmarnas attityd inför valet.
MEDVERKANDE: Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande. Ylva Thörn, biträdande partisekreterare,
(S). Tobias Gerdås, projektledare, LO. Karin Pettersson, politisk chefredaktör, Aftonbladet.
Maria Ludvigsson, ledarskribent, SvD.
MODERATOR: Elisabeth Brandt Ygeman, valledare, LO.

 

Söndag 29 juni kl 13.00–14.00
LOKAL: Ljusgården
Ska ett företags lönsamhet bestämma lönen?
LOs lönepolitik medger inte att olönsamma företag betalar lägre löner. Facket upprätthåller lönenivåerna på svensk arbetsmarknad. Den solidariska lönepolitiken accepterar inte bärkraftsprincipen. På vilket sätt är individuell lön omodernt? Och varför är central lönebildning modernt?
MEDVERKANDE: Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare. Johan Mann, förhandlingschef, Vårdföretagarna
inom Almega. Malin Ackholt, avtalssekreterare, Hotell- och restaurangfacket.
MODERATOR: Claes-Mikael Jonsson, jurist, LO.

 

Söndag 29 juni, 14.30-15.30
LOKAL: Ljusgården
Död, slaveri och folkfest? Internationella idrottsevenemang och mänskliga rättigheter
Välkomna till fotbolls-VM och folkfesten i Qatar 2022. Innan ni förväntansfullt sätter er tillrätta och låter er svepas med i mästerskapens spänning och glädje vill vi bara göra
er uppmärksamma på den smärta och sorg som gjort spelen möjliga.

MEDVERKANDE: Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande. Bishnu Lamsal, generalsekreterare, GEFONT (General Federation of Nepalese Trade Unions). Jin Sook Lee, chef jämställdhet och migration, BWI (Building and Wood Workers’ International). Tim Noonan, chef för kommunikationsavdelningen, ITUC (The International Trade Union Confederation). Bitte Hammargren, journalist och Mellanösternkännare.
MODERATOR: Loa Brynjulfsdottir, chef LOs internationella enhet.

 

Söndag 29 juni kl 16.00–19.00
LOKAL: Ljusgården och Terrassen
Vad gör svenska folket på fritiden?
LO bjuder in till Förfest med klassisk paneldiskussion om svenskarnas fritidsvanor. Hur många går på teater? Finns det några skillnader i idrottande och bokläsning? Den namnkunniga panelenen diskuterar en ny rapport som LO har tagit fram.
MEDVERKANDE: Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande. Björn Ferry, skidskytt och OSmedaljör. Sanna Lundell, journalist och samhällsdebattör.
DJ: Hemlig gästartist
MODERATOR: Sara Yazdanfar, kommunikatör, LO.

 

Måndag 30 juni kl 8.30–9.30
LOKAL: Ljusgården
Kan löneskillnaderna minska med rådande lönebildningsregim?
Lönebildningen på svensk arbetsmarknad har blivit stabil. Kanske allt för stabil. Är den rådande ordningen med Industriavtal och Medlingsinstitutet ett hinder för relativlöneförändringar? Kan stabilitet vara destabiliserande? Och har lönebildningen skruvats åt för hårt?
MEDVERKANDE: Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare. Claes Stråth, generaldirektör, Medlingsinstitutet. Christer Ågren, vice vd, Svenskt Näringsliv. Johan Ingelskog, förhandlingschef, Kommunal. Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna. Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör, Vårdföretagarna/Almega
MODERATOR: Claes-Mikael Jonsson, jurist, LO.

 

Måndag 30 juni kl 9.30–10.30
LOKAL: Terrassen
Tar vi över nu? – slaget om problemformuleringsprivilegiet
Om vänstervindar som blåser, om oförmågan att omsätta dem i praktisk politik och om en åsiktskorridor som vidgas eller sluts. Kan vänsterns opinionsbildning innebära
en renässans för arbetarrörelsens idéer? 

MEDVERKANDE: Svend Dahl, statsvetare och liberal. Markus Uvell, vd, Stiftelsen Fritt Näringsliv/Timbro. Anna Dahlberg, politisk redaktör, Expressen. Eric Sundström, chefredaktör, Dagens Arena. Katrine Kielos, författare och skribent, Aftonbladet. Tobias Gerdås, kommunikatör, LO.
MODERATOR: Sara Yazdanfar, kommunikatör, LO.

 

Måndag 30 juni kl 11.30–12.30
LOKAL: Ljusgården
Sjukförsäkringens legitimitet – försvara eller förändra?
Sjukförsäkringen har stått i debattens centrum under lång tid. Sedan 2008 har stora missförhållanden uppmärksammats. I en rapport analyserar LO hur detta påverkat
tilltron till politiken. Vad tycker väljarna om det som skett? Välkommen till en debat mellan de som försvarar och de som vill förändra.
MEDVERKANDE: Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande. Solveig Zander, ledamot av socialförsäkringsutskottet, (C). Tomas Eneroth, vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, (S). Gunvor G Eriksson, talesperson för jämställdhets- och folkhälsopolitik, (MP). Rapportpresentatör: Kjell
Rautio, utredare, LO.
MODERATOR: Elisabeth Brandt Ygeman, valledare, LO.

 

Måndag 30 juni kl 13.00–14.00
LOKAL: Ljusgården
Bortom fas 3, en aktivare arbetsmarknadspolitik för framtiden
Svensk arbetsmarknadspolitik är inte vad den en gång var. Ett rekordhögt antal arbetslösa deltar i program, men ett rekordlågt antal arbetslösa får del av aktiva insatser som
stärker chanserna till arbete. Men vilken arbetsmarknadspolitik får vi? Kan en politik för omställning formuleras åter?
MEDVERKANDE: Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande. Ylva Johansson, vice ordförande arbetsmarknadsutskottet, (S). Per Bolund, ledamot i riksdagens finansutskott, (MP). Ali Esbati, extra suppleant i arbetsmarknadsutskottet, (V). Tomas Berglund, universitetslektor och docent i sociologi, Göteborgs universitet. Linda Grape, utredare, LO.
MODERATOR: Tobias Gerdås, kommunikatör, LO.

 

Måndag 30 juni kl 14.15–15.15
ARRANGÖR: LO och Tankesmedjan Tiden
LOKAL: Terrassen
Bygg välfärd med samverkan
Välfärden fungera bra men inte för alla – i dag fungerar den allra sämst för de som behöver den bäst. Genom samverkan mellan olika välfärdsaktörer på lokal nivå skapas
möjligheter till mer anpassade och individualiserade lösningar som inte bara fungerar bättre långsiktigt.
MEDVERKANDE: Ylva Johansson, vice ordförande arbetsmarknadsutskottet, (S). Kjell Rautio, utredare, LO. Presentation av rapporten: Johan Jonsson och Ola Andersson på uppdrag av TankesmedjanTiden.
MODERATOR: Kerstin Alnebratt, doktor i genusvetenskap, styrelseordförande, Tankesmedjan Tiden.

 

Måndag 30 juni kl 16.00–17.00
LOKAL: Ljusgården
Enkel, billig och rättvis – vår syn på arbetslöshetsförsäkringen
Arbetslöshetsförsäkringen har havererat. Villkoren gör att många löntagare inte omfattas. Ersättningen är låg. LO ger sin syn på hur en enkel, billig och rättvis försäkring ser ut. Debattörer och politiker får svara på vad som är att vänta i fråga om arbetslöshetsförsäkringen efter riksdagsvalet.
MEDVERKANDE: Isobel Hadley-Kamptz, statstjänsteman, författare och fristående opinionsbildare. Karin Pettersson, politisk chefredaktör, Aftonbladet. Patrik Björck, ledamot i arbetsmarknadsutskottet, (S). Gunvor G Ericsson, talesperson för jämställdhets- och folkhälsopolitik, (MP). Lotta Finstorp, suppleant i arbetsmarknadsutskottet, (M). Christer Nylander, talesperson i arbetsmarknadsfrågor, (FP). Oscar Ernerot, ombudsman, LO. Ulrika Vedin, utredare, LO.
MODERATOR: Tobias Gerdås, kommunikatör, LO.

 

Måndag 30 juni kl 17.15–18.45
LOKAL: Kongresshallen Wisby, Wisby Strand
SÄNDS VIA: LO Play, www.lo.se/play
Förmögenhetskoncentration och kapitalismens framtid
Thomas Pikettys omtalade bok ”Capital in the 21st Century” försöker besvara grundläggande frågor om hur vårt ekonomiska system fungerar, särskilt hur förmögenheter
ackumuleras och fördelas. Pikettys tes är att utan politiska ingripanden kommer förmögenhets- och inkomstskillnaderna obönhörligen att öka under överskådlig tid.
Thomas Piketty är en av världens ledande nationalekonomer. Han är född 1970 och är professor vid Paris School of Economics.
MEDVERKANDE: Thomas Piketty, professor, Paris School of Economics.
FÖRELÄSNINGEN KOMMENTERAS AV: Ola Pettersson, LOs chefsekonom.

 

Tisdag 1 juli kl 8.30–9.30
ARRANGÖR: LO och LRF
LOKAL: Ljusgården
Skillnaden mellan klimatretorik och praktik – en grön basindustri
Tillsammans kan vi göra Sverige fossilfritt. Med en biobaserad samhällsekonomi skapar vi nya gröna jobb, konkurrenskraft och tillväxt på riktigt. Vi har nyckeln till en
hållbar framtid, vi har biomassan, vi har tekniken och vi har människorna. Frågan är om vi har politikerna?
MEDVERKANDE: Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande. Helena Jonsson, ordförande, LRF. Per Bolund, ekonomisk politisk talesperson (MP), Thomas B. Johansson, Professor Emeritus på internationella miljöinstitutet, Lunds universitet. Anders Ygeman, ordförande i riksdagens trafikutskott, (S).
MODERATOR: Sigrid Bøe, pressekreterare, LO.

 

Tisdag 1 juli kl 10.00–11.00
LOKAL: Ljusgården
Fördomar, främlingsfientlighet och rasism. Sant eller falskt?
Fördomar, främlingsfientlighet och rasism bottnar ofta i rädsla och okunskap om det okända. Men även alla dessa myter, halvsanningar och falskheter som cirkulerar kring ämnet bidrar. Vad är egentligen sant och vad är falskt?
MEDVERKANDE: Ingela Edlund, LOs andre vice ordförande. Lisa Pelling, utredningschef, Arena
Idé. Stefan Fölster, chef, Reforminstitutet. Julia Boguslaw, doktorand i nationalekonomi, Stockholms
universitet.
MODERATOR: Gabriella Lavecchia, ombudsman, LO.

 

Tisdag 1 juli kl 11.30–12.30
LOKAL: Ljusgården
Infomercial – en amerikanisering av svensk valrörelse?
En kvarts miljon har sett den. Nästan hundra artiklar har skrivits om den. Över 11 000 har gillat den på Facebook. Åtskilliga tusentals har delat den. LOs introduktion av infomercial
som ny metod inom svensk politisk kommunikation har berört många och vissa hävdar att LO amerikaniserat valrörelsen.
MEDVERKANDE: David Grossman, fd ansvarig för snabb respons online, demokraternas nationella kommitté, USA. Jessica Schedvin, news editor, makthavare.se. Alexander Mason, sales & marketing director, Cision. Elizabeth Walentin, teamleader för Socialdemokraternas omvärldsbevakning. Johan Ulvenlöv, ansvarig strategi och opinion i digitala medier, LO.
MODERATOR: Sara Yazdanfar, kommunikatör, LO.

 

Tisdag 1 juli kl 13.00–14.00
LOKAL: Ljusgården
Förening bortom ideologiska murar
Det finns frågor som förenar de mest inbitna ideologiska motståndare. Genom att se bortom våra egna revirgränser kan vi nå längre. All människors lika värde är en fråga
som måste ägas och drivas av oss alla tillsammans, både inom och utanför politiken. Men hur kan det se ut? 

MEDVERKANDE: Ingela Edlund, LOs andre vice ordförande. Jan Scherman, strategisk rådgivare på Aftonbladet och debattör inom media. Anna Ryott, vd, Swedfund. Navid Modiri, kommunikatör och artist. Kent Persson, partisekreterare, (M). Ylva Thörn, biträdande partisekreterare, (S). Katrin Ludvigsson, vd, Rippler.
MODERATOR: Gabriella Lavecchia, ombudsman, LO.

 

Tisdag 1 juli kl 15.45–17.00
LOKAL: Terrassen
Krisen som aldrig tar slut. Vad bör göras för att nå hög tillväxt och full sysselsättning?
Efter finanskrisen sattes omfattande åtgärder in för att hålla uppe sysselsättningen och få det finansiella systemet att fungera. Men ett drygt halvt decennium senare är världsekonomin fortfarande under sin potential. Vad bör ske globalt och vad ska Sverige göra för att nå full sysselsättning?
MEDVERKANDE: Lars E.O. Svensson, professor i nationalekonomi, fd medlem av riksbanksdirektionen. Kristina Persson, ordförande Global Utmaning, fd medlem av riksbanksdirektionen. Anna Öster, chefsekonom, Länsförsäkringar.
MODERATOR: Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom.

 

Tisdag 1 juli kl 16.00–18.00
LOKAL: Ljusgården
Fler unga i jobb – så ska det gå till!
Självklart kan ungas möjligheter på arbetsmarknaden stärkas. Vi gör det bäst tillsammans. LO bjuder in till ett konstruktivt samtal där vi gemensamt pekar ut lösningar – inom skolan, på arbetsmarknaden och däremellan. Seminariet avslutas med ett mingel där också publikens förslag fångas upp.
MEDVERKANDE: Malin Norberg, ungdomssekreterare, LO. Gunnar Anderzon, utredare, Sveriges kommuner och landsting. Mattias Hallberg, ordförande, Sveriges elevkårer. Petra Jansson, nationellprojektledare, Arbetsförmedlingen Unga in. Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef, Kommunal. Shadé Jalali, författare och debattör. Nina Andersson Brynja, utredare, LO. Linda Grape, utredare, LO.

 

Onsdag 2 juli kl 8.00–9.00
LOKAL: Terrassen
Skapar otrygga jobb fler arbetstillfällen?
De senaste åren har anställningstryggheten blivit allt mer urholkad. SMS-anställningar, visstidsanställningar radas på varandra, provanställningar och inhyrd personal. Listan
går att göra lång. Leder det verkligen till fler unga i jobb? Vem är det som får betala för arbetsgivarnas ökade möjligheter?
MEDVERKANDE: Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande. Gabriel Wikström, förbundsordförande, SSU. Hanna Wagenius, förbundsordförande, CUF. Daniel Carlstedt,  ungdomssekreterare, Handels. Malin Norberg, ungdomssekreterare, LO.
MODERATOR: Tobias Gerdås, kommunikatör, LO.

 

Onsdag 2 juli kl 8.30–9.30
LOKAL: Ljusgården
En svensk investeringsstrategi – hur får vi fart på tillväxten?
Investeras det för lite i Sverige? Vilka sektorer har problem med kapitalförsörjningen?
Hur påverkar det sysselsättning och tillväxt? Hur skulle en statlig investeringsstrategi se ut för att få fart på investeringstillväxten?
MEDVERKANDE: Ola Pettersson, LOs chefsekonom. Annika Sundén, chefsekonom, SIDA.
MODERATOR: Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom.

 

Onsdag 2 juli kl 9.30–10.30
LOKAL: Terrassen
Ingen får falla igenom – färdplan för en likvärdig skola
Alla barn, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska ha rätt till en bra utbildning. Den svenska skolan har blivit sämre på sin kompensatoriska uppgift, därför har LO bjudit in till ett lösningsinriktat samtal om hur problemet egentligen ser ut och vad vi kan göra åt det.
MEDVERKANDE: Camilo von Greiff, Fil.dr. i nationalekonomi, SNS. Elisabeth Viksten Eriksson, rektor, Gottsundsskolan. Helén Ängmo, överdirektör, Skolverket. Per-Arne Andersson, avdelningschef för Lärande och Arbetsmarknad, SKL.
MODERATOR: Nina Andersson Brynja, utredare, LO.

 

Onsdag 2 juli kl 13.30–14.30
LOKAL: Ljusgården
Heltid en rättighet – heltid en rimlighet
Den borgerliga regeringen talar varmt om jämställdhet, men åtgärder för att utjämna villkoren mellan kvinnor och män lyser med sin frånvaro. Det krävs lösningar som förändrar maktförhållanden utifrån både ett klass- och könsperspektiv. Var är vägen? Vem vågar leverera?
MEDVERKANDE: Annelie Nordström, förbundsordförande, Kommunal. Lars-Anders Häggström, förbundsordförande, Handels.
MODERATOR: Elisabeth Brandt Ygeman, valledare, LO.

 

Onsdag 2 juli kl 16.30–18.00
LOKAL: Ljusgården
Finns det effektiva verktyg mot svartarbete och ekonomisk brottslighet?
Uppskattningsvis var tionde skattekrona stannar i fuskarens fickor. Det undergräver tilltron till skattesystemet och snedvrider konkurrensen. Går fusket att komma åt? Har kravet om certifierade kassaregister, personalliggare och id- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen haft någon effekt?

MEDVERKANDE: Ingela Edlund, LOs andre vice ordförande. Josefin Boman, utredare, Handels. Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare, Byggnads. Pia Bergman, nationell samordnare mot grov ekonomisk brottslighet, Skatteverket. Conny Svensson, nationell samordnare för kontanthandel, Skatteverket.

MODERATOR: Thord Ingesson, utredare, LO.

 

Torsdag 3 juli kl 8.30–9.30
LOKAL: Ljusgården
Facklig journalistik – vart är den på väg?
Mediehus för journalistiska satsningar på grävande arbetsmarknadsjournalistik? Eller tidningar som är en del av förbundskommunikationen? Fackförbundstidningar i egen regi eller på uppdrag? Den fackliga journalistiken tar just nu flera olika vägar, vad är bäst för läsarna?
MEDVERKANDE: Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande och ordförande i Arbetets styrelse. Helena Giertta, chefredaktör och vd Journalisten. Kent Källqvist, tidigare chefredaktör Vision, nu vd i Allt om jobbet Media AB. Devrim Mavi, chefredaktör Hotellrevyn. Stephen Lindholm, reporter Kommunalarbetaren och ledamot av Journalistförbundets styrelse.
MODERATOR: Liv Beckström, projektledare, LOs mediehus.

 

Torsdag 3 juli kl 10.30–11.30
ARRANGÖR: LO och Unga Örnar
LOKAL: Ljusgården
Barndomstolen i Almedalen
– makthavare grillas av ungdomar om barns villkor i Sverige
Unga Örnar lyfter barnrättspolitiken till nya nivåer i år igen under Almedalsveckan. Barn och unga får under en timme grilla och döma makthavare. Vad vet de om barn i dag och vad gör de för barn i dag? Men framförallt, vad kan de göra bättre genom att jobba med barnkonventionen?
MEDVERKANDE: Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande. Alice Bah Kuhnke, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Gustav Fridolin, språkrör, MP). Mona Sahlin, fd partiordförande, (S).

 

Torsdag 3 juli kl 12.00–13.00
ARRANGÖR: LO och Transport
LOKAL: Ljusgården
Fri rörlighet på människors bekostnad
Att blanda ihop fri rörlighet för varor och arbetstagare är som att jämföra kylskåp och människor: det går inte. För att människor ska kunna utnyttja sin fria rörlighet måste de fackliga och mänskliga rättigheterna uppfyllas. Har alla samma möjligheter att röra sig fritt inom EU?
MEDVERKANDE: Lasse Lindgren, förbundsordförande, Transport. Ellen Nygren, Representerar LO i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK). Eskil Wadensjö, professor i arbetsmarknadspolitik, Stockholms universitet. Malin Sahlén, nationalekonom och projektledare med ansvar för ekonomisk-politiska frågor, Timbro.
MODERATOR: Sigrid Bøe, pressekreterare, LO.