Fråga facket Fråga facket

LO i Almedalen

För trettonde året i rad deltar LO i Almedalenens program i Visby (lokal Anton, Cramérgatan 2.) I år har vi samlat seminarierna under temat jämlikhet. Varmt välkommen till LOs mötesplats, där vi diskuterar frågor som är viktiga för LO-förbundens 1,5 miljoner medlemmar, men också för många andra.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Måndag 3 juli–torsdag 6 juli
kl 8.30–17.00
ARRANGÖR: LO
LOKAL: Tält utanför Anton, Cramérgatan 2

Facket försäkrar informerar
Är du försäkrad på din arbetsplats? Känner du till dina kollektivavtalade försäkringar? Ett samtal om kollektivavtalets betydelse för välfärden och pensionerna. Försäkringsrådgivarna Thord Ingesson och Ylva Bendelin svarar på dina frågor.

Måndag 3 juli kl 13.00–14.00
ARRANGÖR: LO
LOKAL: Anton, Cramérgatan 2

Varför ökar ojämlikheten så snabbt i Sverige?
Inkomstskillnaderna ökar snabbare i Sverige än i något annat av de rika länderna. Vad beror det på? Vilken roll spelar strukturella förändringar? Vilken roll har aktiva politiska beslut haft? Hur kan trenden vändas?

Medverkande: Ola Pettersson, Chefsekonom, LO, Jon Kristian Pareliussen, Economist Sweden/Finland Desk, Economics Departement, OECD, Elisabeth Svantesson, Arbetsmarknadspolitisk talesperson, Moderaterna, Nina Andersson Brynja, Moderator, LO

Efter Skolkommissionen – kommer skolvalet att ändras?

Tisdag 4 juli kl 09:00 - 10:15
ARRANGÖR: LO, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund
LOKAL: Mellangatan 54, Bryggarsalen, Strand Hotells lokal

Hur ska skolvalet se ut? Är dagens modell den bästa eller går det att förändra den så att skolvalet stärker likvärdigheten istället för att motverka den? Skolkommissionen har föreslagit att ersätta kötid till fristående skolor med lottning, men det finns också andra sätt.

Medverkande: Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister, (S) Regeringen, Christer Nylander, Vice ordf riksdagens Utbildningsutskott, Liberalerna, Therese Guovelin, Första vice ordförande, LO, Johanna Jaara Åstrand, Ordförande, Lärarförbundet, Åsa Fahlén, Ordförande, Lärarnas Riksförbund, Lina Axelsson Kihlblom, Central grundskolechef, Haninge kommun, Marcus Strömberg, VD, Academedia, Tommy Andersson, Forskare, Lunds universitet, Dany Kassel, Forskare, Stockholms universitet, Kenneth Nilsson, ordf utbildningsberedningen, SKL

Tisdag 4 juli kl 13.00–14.00
ARRANGÖR: LO
LOKAL: Anton, Cramérgatan 2

Vad är jämlikhet och varför är det viktigt?
 

I samhällsdebatten har den ökade ojämlikheten aktualiserats under de senaste åren. Men vad är egentligen jämlikhet och varför är det viktigt? Eller, har ökad ojämlikhet ingen större betydelse för individ och samhälle? Är det önskvärt att påverka utvecklingen i en annan riktning? Går det?

Medverkande: Per Molander, Författare, Karin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsen ordförande, Malmö, Socialdemokraterna, Therese Guovelin, Förste vice ordförande, LO, Jon Andersson, Moderator, LO

Tisdag 4 juli kl 14:30 – 15:30
ARRANGÖR: LO
LOKAL: Anton, Cramérgatan 2

Hur kan klimatpolitiken göras jämlik?

Vinsterna för en utebliven klimatkris kommer alla till del men hur ska kostnaderna för omställningen fördelas? Facket kräver en rättvis omställning. Men vilka är Sveriges utmaningar och hur kan kostnaderna för Sveriges omställning fördelas rättvist?

Medverkande: Berit Müllerström, Andre vice ordförande, LO, Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige, Eva Svedling, Statssekreterare, Miljöpartiet, UD, Matilda Ernkrans, Riksdagsledamot, (S) Jordbruksutskottet,  Tomas With, vice ordförande, IF Metall, Jon Andersson, Moderator, LO


Tisdag 4 juli kl 16:00–17:00

ARRANGÖR: LO
LOKAL: Anton, Cramérgatan 2

Högerpopulismens rötter i nazismen - finns de och hur ser de ut?

Utvecklingen mot ett mer jämlikt samhälle hotas idag av den växande radikaliserade högerpopulismen. Debatten handlar ofta om de uttryckssätt och politiska förslag som kantar denna rörelse. Men vilken ideologiska rötter finns i denna rörelse?  

Medverkande: Johan Ulvenlöv, Författare, LO, Matti Palm, Författare, Anders Larsson, Författare, LO, Jenny Lindahl, Chef, Arena Opinion, Yonna Waltersson, Moderator, Chefredaktör Arbetet

Onsdag 5 juli kl 09:45 – 11:15
 
ARRANGÖR: LO
LOKAL: Anton, Cramérgatan 2

Can social dialogue change societies and enable all people to benefit from globalisation?

Interactive workshop in an informal and creative atmosphere where all participants, including international guests, actively take part in discussions on how to enhance social dialogue as a tool to create equality and decent work on a global level.

Onsdag 5 juli kl 11.30–12:30 

ARRANGÖR: LO
LOKAL: Anton, Cramérgatan 2

En föräldraförsäkring för alla – vems behov ska den fylla?

Föräldraförsäkringen är mycket flexibel, men inte alla kan använda sig av de möjligheter till ersättning och ledighet som finns. Ekonomi och arbetsvillkor sätter gränser. Hur skapar vi en försäkring som ger alla föräldrar möjlighet att kombinera arbete och familj?

Medverkande: Annika Strandhäll, Socialförsäkringsminister, Socialdemokraterna, Ida Viklund, Forskare, Stockholms Universitet, Maria Lidström, Huvudsekreterare i utredningen för en modern föräldraförsäkring, Edel Karlsson-Håål, expert i jämställdhets- och lönebildningsfrågor, Svenskt Näringsliv, Joa Bergold, Utredare, Moderator, LO

Torsdag 6 juli kl 13:00–14:00

ARRANGÖR: LO
LOKAL: Anton, Cramérgatan 2

Hur kan europeiska pelaren för sociala rättigheter öka jämlikheten mellan och inom EU-länderna? 

Klyftorna i arbets- och levnadsvillkor inom EU är enorma. Hur kan vi minska dem och öka jämlikheten? "Konvergens uppåt" talas det om; vad behövs i praktiken? Fackliga aspekter på förslagen om framtidens EU-samarbete och dess effekter på frågor som lönebildning och arbetstagares rättigheter.

Medverkande: Therese Guovelin, Förste vice ordförande, LO, Katja Lehto Komulainen, Vice generalsekreterare, Europafacket ETUC, Sam Hägglund, Generalsekreterare, European Federation of Building and Wood Workers, Ellen Nygren, Moderator, LO

Torsdag 6 juli kl 14:30–15:30

ARRANGÖR: LO
LOKAL: Anton, Cramérgatan 2

Bortom populism och fake news – hur ska folkrörelsekampanjer vinna slaget om väljarna?

I valet 2014 backade M, de rödgröna stod still och SD gick kraftigt framåt. LOs valanalys visade att det saknades en tydlig skiljelinje mellan S och Alliansen. Men finns det utrymme för ideologiska väljarsamtal när populism och fake-news tycks vara den mest effektiva vägen till väljarna?

Medverkande: Therese Guovelin, Andre vice ordförande, LO, Anders Bergérus, Fackligpolitisk ombudsman, LO, Lisa Pelling, Utredningschef, Tankesmedjan Arena Idé, Jon Andersson, Moderator, LO


Torsdag 6 juli kl 16:00–17:00

ARRANGÖR: LO och Länsstyrelsen i Stockholm
LOKAL: Anton, Cramérgatan 2

Tvångsarbete och människohandel ökar i Sverige, hur kan vi stoppa detta? 

Statistik visar tydligt att antalet misstänkta fall av människohandel för tvångsarbete ökar i Sverige. Vilken roll spelar fackförbund och myndigheter på denna mörka marknad?

Medverkande: Ellen Nygren, Ombudsman, LO, KajsaTörnqvist-Netz, Central samordnare, Migrationsverket, Patrik Cederlöf, Nationell samordnare mot prostitution och människohandel, Jonas Trolle, Moderator, Polismyndigheten