Fråga facket Fråga facket

LO i Almedalen måndag 4 juli

Välkomna till LOs seminarier på Hamnplan 5 i Visby (Score Bar & Restaurant).


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kl 12.15–13.15
LOKAL: Ljusgården
FÖRTÄRING: Sallad och dryck

Den ojämlika hälsan. Betydelsen av ekonomisk ojämlikhet, social klass, kön och etnicitet
Skillnaderna i hälsa ökar mellan olika grupper i Sverige. Vad säger forskningen om vad som orsakat utvecklingen? Vilken betydelse har den ökande ekonomiska ojämlikheten och vilken roll spelar klass, kön och etnicitet? Diskussion om vad som kan göras för att bryta trenden.
MEDVERKANDE: Mikael Rostila, professor CHESS Stockholms universitet, Sara Kjellsson, doktorand SOFI Stockholms universitet, Yeshiwork Wondmeneh, utredare Kommunalarbetareförbundet
SAMTALSLEDARE: Anna Almqvist, utredare LO

Kl 13.30–14.30
LOKAL: Ljusgården
FÖRTÄRING: Kaffe och smörgås

Läs för mej – ett samtal om läsning
Varför är det viktigt med läsning och högläsning? Ska facket engagera sig i läsprojekt? Är det överhuvudtaget en facklig fråga? Läsning och läsförståelse är viktiga förutsättningar för att kunna påverka sin livssituation. Språket är en hörnsten i demokratin och en investering för jämlikhet.
MEDVERKANDE: Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO, Lotta Olsson, barnboksredaktör DN Kultur

Kl 14.45–15.45
ARRANGÖR: LO
LOKAL: Ljusgården
FÖRTÄRING: Kaffe och bulle

Framtidens yrkesvux

Många LO-yrken är bristyrken och yrkesvux kan vara svaret när gymnasieskolan inte kan möta behoven. Fler behöver också få en andra chans. Kvalitén i utformning och genomförande behöver utvecklas, inte minst med hjälp av branschens parter. Bättre samverkan är en förutsättning för framtidens yrkesvux.
MEDVERKANDE: Thomas Hagnefur, utbildningspolitisk ansvarig LO, Susanna Gideonsson, Förbundsordförande Handelsanställdas förbund, Marie Nilsson, vice ordförande IF Metall, Mats Söderberg, gymnasie- och vuxenutbildningsansvarig SKL, Emil Johansson, utredare Arbetsförmedlingen, Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S)
SAMTALSLEDARE: Nina Andersson Brynja, LO