Fråga facket Fråga facket

LO i Almedalen måndagen den 30 juni

Opinionsbildning För tionde året i rad välkomnar LO till Facket i Almedalen på restaurang Terrassen, Hamnplan 5 i Visby. På Hamnplan 5 kommer vi att ha 62 seminarier. Idag anordnar vi följande seminarier i Almedalen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 

Läs hela LOs program här.

 

Om inget annat anges äger seminarierna rum på Hamnplan 5.

 

 

 

Måndag 30 juni kl 8.30–9.30
LOKAL: Ljusgården
Kan löneskillnaderna minska med rådande lönebildningsregim?
Lönebildningen på svensk arbetsmarknad har blivit stabil. Kanske allt för stabil. Är den rådande ordningen med Industriavtal och Medlingsinstitutet ett hinder för relativlöneförändringar? Kan stabilitet vara destabiliserande? Och har lönebildningen skruvats åt för hårt?
MEDVERKANDE: Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare. Claes Stråth, generaldirektör, Medlingsinstitutet. Christer Ågren, vice vd, Svenskt Näringsliv. Johan Ingelskog, förhandlingschef, Kommunal. Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna. Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör, Vårdföretagarna/Almega
MODERATOR: Claes-Mikael Jonsson, jurist, LO.

 

 

 

Måndag 30 juni kl 9.30–10.30
LOKAL: Terrassen
Tar vi över nu? – slaget om problemformuleringsprivilegiet
Om vänstervindar som blåser, om oförmågan att omsätta dem i praktisk politik och om en åsiktskorridor som vidgas eller sluts. Kan vänsterns opinionsbildning innebära
en renässans för arbetarrörelsens idéer?

MEDVERKANDE: Svend Dahl, statsvetare och liberal. Markus Uvell, vd, Stiftelsen Fritt Näringsliv/Timbro. Anna Dahlberg, politisk redaktör, Expressen. Eric Sundström, chefredaktör, Dagens Arena. Katrine Kielos, författare och skribent, Aftonbladet. Tobias Gerdås, kommunikatör, LO.

MODERATOR: Sara Yazdanfar, kommunikatör, LO.

 

 

 

Måndag 30 juni kl 11.30–12.30
LOKAL: Ljusgården
Sjukförsäkringens legitimitet – försvara eller förändra?
Sjukförsäkringen har stått i debattens centrum under lång tid. Sedan 2008 har stora missförhållanden uppmärksammats. I en rapport analyserar LO hur detta påverkat
tilltron till politiken. Vad tycker väljarna om det som skett? Välkommen till en debat mellan de som försvarar och de som vill förändra.
MEDVERKANDE: Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande. Solveig Zander, ledamot av socialförsäkringsutskottet, (C). Tomas Eneroth, vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, (S). Gunvor G Eriksson, talesperson för jämställdhets- och folkhälsopolitik, (MP). Rapportpresentatör: Kjell Rautio, utredare, LO.
MODERATOR: Elisabeth Brandt Ygeman, valledare, LO.

 

 

 

Måndag 30 juni kl 13.00–14.00
LOKAL: Ljusgården
Bortom fas 3, en aktivare arbetsmarknadspolitik för framtiden
Svensk arbetsmarknadspolitik är inte vad den en gång var. Ett rekordhögt antal arbetslösa deltar i program, men ett rekordlågt antal arbetslösa får del av aktiva insatser som
stärker chanserna till arbete. Men vilken arbetsmarknadspolitik får vi? Kan en politik för omställning formuleras åter?
MEDVERKANDE: Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande. Ylva Johansson, vice ordförande arbetsmarknadsutskottet, (S). Per Bolund, ledamot i riksdagens finansutskott, (MP). Ali Esbati, extra suppleant i arbetsmarknadsutskottet, (V). Tomas Berglund, universitetslektor och docent i sociologi, Göteborgs universitet. Linda Grape, utredare, LO.
MODERATOR: Tobias Gerdås, kommunikatör, LO.

 

 

 

Måndag 30 juni kl 14.15–15.15
ARRANGÖR: LO och Tankesmedjan Tiden
LOKAL: Terrassen
Bygg välfärd med samverkan
Välfärden fungera bra men inte för alla – i dag fungerar den allra sämst för de som behöver den bäst. Genom samverkan mellan olika välfärdsaktörer på lokal nivå skapas
möjligheter till mer anpassade och individualiserade lösningar som inte bara fungerar bättre långsiktigt.
MEDVERKANDE: Ylva Johansson, vice ordförande arbetsmarknadsutskottet, (S). Kjell Rautio, utredare, LO. Presentation av rapporten: Johan Jonsson och Ola Andersson på uppdrag av TankesmedjanTiden.
MODERATOR: Kerstin Alnebratt, doktor i genusvetenskap, styrelseordförande, Tankesmedjan Tiden.

 

 

 

Måndag 30 juni kl 16.00–17.00
LOKAL: Ljusgården
Enkel, billig och rättvis – vår syn på arbetslöshetsförsäkringen
Arbetslöshetsförsäkringen har havererat. Villkoren gör att många löntagare inte omfattas. Ersättningen är låg. LO ger sin syn på hur en enkel, billig och rättvis försäkring ser ut. Debattörer och politiker får svara på vad som är att vänta i fråga om arbetslöshetsförsäkringen efter riksdagsvalet.
MEDVERKANDE: Isobel Hadley-Kamptz, statstjänsteman, författare och fristående opinionsbildare. Karin Pettersson, politisk chefredaktör, Aftonbladet. Patrik Björck, ledamot i arbetsmarknadsutskottet, (S). Gunvor G Ericsson, talesperson för jämställdhets- och folkhälsopolitik, (MP). Lotta Finstorp, suppleant i arbetsmarknadsutskottet, (M). Christer Nylander, talesperson i arbetsmarknadsfrågor, (FP). Oscar Ernerot, ombudsman, LO. Ulrika Vedin, utredare, LO.
MODERATOR: Tobias Gerdås, kommunikatör, LO.

 

 

 

Måndag 30 juni kl 17.15–18.45
LOKAL: Kongresshallen Wisby, Wisby Strand
SÄNDS VIA: LO Play, www.lo.se/play
Förmögenhetskoncentration och kapitalismens framtid
Thomas Pikettys omtalade bok ”Capital in the 21st Century” försöker besvara grundläggande frågor om hur vårt ekonomiska system fungerar, särskilt hur förmögenheter
ackumuleras och fördelas. Pikettys tes är att utan politiska ingripanden kommer förmögenhets- och inkomstskillnaderna obönhörligen att öka under överskådlig tid.
Thomas Piketty är en av världens ledande nationalekonomer. Han är född 1970 och är professor vid Paris School of Economics.
MEDVERKANDE: Thomas Piketty, professor, Paris School of Economics.
FÖRELÄSNINGEN KOMMENTERAS AV: Ola Pettersson, LOs chefsekonom.