Fråga facket Fråga facket

LO i Almedalen onsdagen den 2 juli

Opinionsbildning För tionde året i rad välkomnar LO till Facket i Almedalen på restaurang Terrassen, Hamnplan 5 i Visby. På Hamnplan 5 kommer vi att ha 62 seminarier. Idag anordnar vi följande seminarier i Almedalen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 

Läs hela LOs program här.

Om inget annat anges äger seminarierna rum på Hamnplan 5.

 

Onsdag 2 juli kl 8.00–9.00
LOKAL: Terrassen
Skapar otrygga jobb fler arbetstillfällen?
De senaste åren har anställningstryggheten blivit allt mer urholkad. SMS-anställningar, visstidsanställningar radas på varandra, provanställningar och inhyrd personal. Listan
går att göra lång. Leder det verkligen till fler unga i jobb? Vem är det som får betala för arbetsgivarnas ökade möjligheter?
MEDVERKANDE: Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande. Gabriel Wikström, förbundsordförande, SSU. Hanna Wagenius, förbundsordförande, CUF. Daniel Carlstedt, ungdomssekreterare, Handels. Malin Norberg, ungdomssekreterare, LO.
MODERATOR: Tobias Gerdås, kommunikatör, LO.

 

 

 

Onsdag 2 juli kl 8.30–9.30
LOKAL: Ljusgården
En svensk investeringsstrategi – hur får vi fart på tillväxten?
Investeras det för lite i Sverige? Vilka sektorer har problem med kapitalförsörjningen?
Hur påverkar det sysselsättning och tillväxt? Hur skulle en statlig investeringsstrategi se ut för att få fart på investeringstillväxten?
MEDVERKANDE: Ola Pettersson, LOs chefsekonom. Annika Sundén, chefsekonom, SIDA.
MODERATOR: Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom.

 

 

 

Onsdag 2 juli kl 9.30–10.30
LOKAL: Terrassen
Ingen får falla igenom – färdplan för en likvärdig skola
Alla barn, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska ha rätt till en bra utbildning. Den svenska skolan har blivit sämre på sin kompensatoriska uppgift, därför har LO bjudit in till ett lösningsinriktat samtal om hur problemet egentligen ser ut och vad vi kan göra åt det.
MEDVERKANDE: Camilo von Greiff, Fil.dr. i nationalekonomi, SNS. Elisabeth Viksten Eriksson, rektor, Gottsundsskolan. Helén Ängmo, överdirektör, Skolverket. Per-Arne Andersson, avdelningschef för Lärande och Arbetsmarknad, SKL.
MODERATOR: Nina Andersson Brynja, utredare, LO.

 

 

 

Onsdag 2 juli kl 13.30–14.30
LOKAL: Ljusgården
Heltid en rättighet – heltid en rimlighet
Den borgerliga regeringen talar varmt om jämställdhet, men åtgärder för att utjämna villkoren mellan kvinnor och män lyser med sin frånvaro. Det krävs lösningar som förändrar maktförhållanden utifrån både ett klass- och könsperspektiv. Var är vägen? Vem vågar leverera?
MEDVERKANDE: Annelie Nordström, förbundsordförande, Kommunal. Lars-Anders Häggström, förbundsordförande, Handels.
MODERATOR: Elisabeth Brandt Ygeman, valledare, LO.

 

 

 

Onsdag 2 juli kl 16.30–18.00
LOKAL: Ljusgården
Finns det effektiva verktyg mot svartarbete och ekonomisk brottslighet?
Uppskattningsvis var tionde skattekrona stannar i fuskarens fickor. Det undergräver tilltron till skattesystemet och snedvrider konkurrensen. Går fusket att komma åt? Har kravet om certifierade kassaregister, personalliggare och id- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen haft någon effekt?

 

MEDVERKANDE: Ingela Edlund, LOs andre vice ordförande. Josefin Boman, utredare, Handels. Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare, Byggnads. Pia Bergman, nationell samordnare mot grov ekonomisk brottslighet, Skatteverket. Conny Svensson, nationell samordnare för kontanthandel, Skatteverket.

 

MODERATOR: Thord Ingesson, utredare, LO.