Fråga facket Fråga facket

LO i Almedalen, tisdag den 30 juni

Varmt välkomna till LO i Almedalen. Ni hittar oss på Hamnplan 5 i Visby. I dag anordnar vi följande seminarier:


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Tisdag 30 juni kl 8:00 - 9:30
Seminariet webb-sänds på LO Play

Sverige behöver en politik för full sysselsättning - men hur ska den se ut?
Det är tydligt att den ekonomiska politik som förts sedan 90-talet inte fungerar för att nå full sysselsättning. Hur ska en ny ekonomisk politik se ut? Det är en av huvudfrågorna som besvaras i LOs kongressrapport som behandlas av kongressen 2016.

Medverkande:
Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom
Eva Mörk, nationalekonom Uppsala Universitet
Susanne Spector, arbetsmarknadsekonom Svenskt Näringsliv
Sebastian de Toro, ekonom LO
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO

Samtalsledare: Rasmus Korsvall, LO

Tisdag 30 juni kl 14:45 - 15:45
Seminariet webb-sänds på LO Play

TTIP - hot eller möjlighet för ökad sysselsättning
Ett handels- och investeringsavtal förhandlas mellan EU och USA, TTIP. LO och Svenskt Näringsliv är eniga om att TTIP vore bra för Sverige. LO har också krav om politikens manöverutrymme, arbetstagares rättigheter, nej till investerarskydd. Hur ser vi till att det blir ett hållbart TTIP?

Medverkande:
Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv
Susanne Lindberg Elmgren, utredare LO
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO

Samtalsledare: Lisa Pelling, Arena Idé