Fråga facket Fråga facket

LO i Almedalen tisdagen den 1 juli

Opinionsbildning För tionde året i rad välkomnar LO till Facket i Almedalen på restaurang Terrassen, Hamnplan 5 i Visby. På Hamnplan 5 kommer vi att ha 62 seminarier. Idag anordnar vi följande seminarier i Almedalen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 

Läs hela LOs program här.

 

Om inget annat anges äger seminarierna rum på Hamnplan 5.

Tisdag 1 juli kl 8.30–9.30
ARRANGÖR: LO och LRF
LOKAL: Ljusgården
Skillnaden mellan klimatretorik och praktik – en grön basindustri
Tillsammans kan vi göra Sverige fossilfritt. Med en biobaserad samhällsekonomi skapar vi nya gröna jobb, konkurrenskraft och tillväxt på riktigt. Vi har nyckeln till en
hållbar framtid, vi har biomassan, vi har tekniken och vi har människorna. Frågan är om vi har politikerna?
MEDVERKANDE: Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande. Helena Jonsson, ordförande, LRF. Per Bolund, ekonomisk politisk talesperson (MP), Thomas B. Johansson, Professor Emeritus på internationella miljöinstitutet, Lunds universitet. Anders Ygeman, ordförande i riksdagens trafikutskott, (S).
MODERATOR: Sigrid Bøe, pressekreterare, LO.

 

Tisdag 1 juli kl 10.00–11.00
LOKAL: Ljusgården
Fördomar, främlingsfientlighet och rasism. Sant eller falskt?
Fördomar, främlingsfientlighet och rasism bottnar ofta i rädsla och okunskap om det okända. Men även alla dessa myter, halvsanningar och falskheter som cirkulerar kring ämnet bidrar. Vad är egentligen sant och vad är falskt?
MEDVERKANDE: Ingela Edlund, LOs andre vice ordförande. Lisa Pelling, utredningschef, Arena
Idé. Stefan Fölster, chef, Reforminstitutet. Julia Boguslaw, doktorand i nationalekonomi, Stockholms
universitet.
MODERATOR: Gabriella Lavecchia, ombudsman, LO.

 

Tisdag 1 juli kl 11.30–12.30
LOKAL: Ljusgården
Infomercial – en amerikanisering av svensk valrörelse?
En kvarts miljon har sett den. Nästan hundra artiklar har skrivits om den. Över 11 000 har gillat den på Facebook. Åtskilliga tusentals har delat den. LOs introduktion av infomercial
som ny metod inom svensk politisk kommunikation har berört många och vissa hävdar att LO amerikaniserat valrörelsen.
MEDVERKANDE: David Grossman, fd ansvarig för snabb respons online, demokraternas nationella kommitté, USA. Jessica Schedvin, news editor, makthavare.se. Alexander Mason, sales & marketing director, Cision. Elizabeth Walentin, teamleader för Socialdemokraternas omvärldsbevakning. Johan Ulvenlöv, ansvarig strategi och opinion i digitala medier, LO.
MODERATOR: Sara Yazdanfar, kommunikatör, LO.

 

Tisdag 1 juli kl 13.00–14.00
LOKAL: Ljusgården
Förening bortom ideologiska murar
Det finns frågor som förenar de mest inbitna ideologiska motståndare. Genom att se bortom våra egna revirgränser kan vi nå längre. All människors lika värde är en fråga
som måste ägas och drivas av oss alla tillsammans, både inom och utanför politiken. Men hur kan det se ut?

MEDVERKANDE: Ingela Edlund, LOs andre vice ordförande. Jan Scherman, strategisk rådgivare på Aftonbladet och debattör inom media. Anna Ryott, vd, Swedfund. Navid Modiri, kommunikatör och artist. Kent Persson, partisekreterare, (M). Ylva Thörn, biträdande partisekreterare, (S). Katrin Ludvigsson, vd, Rippler.

MODERATOR: Gabriella Lavecchia, ombudsman, LO.

 

Tisdag 1 juli kl 15.45–17.00
LOKAL: Terrassen
Krisen som aldrig tar slut. Vad bör göras för att nå hög tillväxt och full sysselsättning?
Efter finanskrisen sattes omfattande åtgärder in för att hålla uppe sysselsättningen och få det finansiella systemet att fungera. Men ett drygt halvt decennium senare är världsekonomin fortfarande under sin potential. Vad bör ske globalt och vad ska Sverige göra för att nå full sysselsättning?
MEDVERKANDE: Lars E.O. Svensson, professor i nationalekonomi, fd medlem av riksbanksdirektionen. Kristina Persson, ordförande Global Utmaning, fd medlem av riksbanksdirektionen. Anna Öster, chefsekonom, Länsförsäkringar.
MODERATOR: Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom.

 

Tisdag 1 juli kl 16.00–18.00
LOKAL: Ljusgården
Fler unga i jobb – så ska det gå till!
Självklart kan ungas möjligheter på arbetsmarknaden stärkas. Vi gör det bäst tillsammans. LO bjuder in till ett konstruktivt samtal där vi gemensamt pekar ut lösningar – inom skolan, på arbetsmarknaden och däremellan. Seminariet avslutas med ett mingel där också publikens förslag fångas upp.
MEDVERKANDE: Malin Norberg, ungdomssekreterare, LO. Gunnar Anderzon, utredare, Sveriges kommuner och landsting. Mattias Hallberg, ordförande, Sveriges elevkårer. Petra Jansson, nationellprojektledare, Arbetsförmedlingen Unga in. Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef, Kommunal. Shadé Jalali, författare och debattör. Nina Andersson Brynja, utredare, LO. Linda Grape, utredare, LO.