Fråga facket Fråga facket

LO i Almedalen torsdag 7 juli

Välkomna att besöka LOs seminarier på Hamnplan 5 i Visby (Score Bar & Restaurant).


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Utan yrkesutbildning stannar Sverige, yrkesutbildningens år är en kraftsamling
kl 08.30–09.30
ARRANGÖR: Worldskills Sweden, LO
LOKAL: Ljusgården
FÖRTÄRING: Kaffe och smörgås

För att inte Sverige ska stanna behöver vi fler som gör mer och förändrar retoriken,synen och förståelsen för yrkesutbildningar. För att öka attraktionskraften i yrkesutbildning behöver goda krafter samspela bättre långsiktigt. Fler elever ska välja yrkesprogram som ska hålla världsklass.

MEDVERKANDE: Torbjörn Johansson, LO, Pontus Slättman, WorldSkills Sweden, Ulrik Simonsson, Ungdomsbarometern


Jämlikhet – varför så svårt?
kl 09.45–10.45
LOKAL: Ljusgården
FÖRTÄRING: Kaffe och bulle

Vad ligger i jämlikhetsbegreppet? Varför är det så viktigt att sträva mot ökad jämlikhet?Faktorer som etnicitet, integration, klass och kön – hur påverkar de arbetet för ökad jämlikhet? Vi vet att diskriminering, främlingsrädsla och rasism påverkar målet om jämlikhet negativt, hur tacklar vi det?

MEDVERKANDE: Berit Müllerström, andre vice ordförande LO, Julio Fuentes, verksamhetssekreterare SIOS, Göran Greider, chefredaktör Dala-Demokraten, Wanja Lundby-Wedin, förste vice ordförande kyrkostyrelsen Svenska Kyrkan, Julie Jacobsson, verksamhetsutvecklare Försäkringskassan
SAMTALSLEDARE: Malin Hansson, LO.