Fråga facket Fråga facket

LO i ny rapport: Arbetsmarknadspolitiken otillräcklig för funktionshindrade

Allt fler personer med nedsatt arbetsförmåga skrivs in på arbetsförmedlingen. Mellan 2009 och 2010 ökade denna grupp med 32 procent och är nu uppe i 162 000 personer. Ökningen förklaras av en svag konjunktur och överföringen av utförsäkrade från sjukförsäkringssystemet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Funktionshindrade saknar idag lämpliga arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i tillräcklig omfattning. Dagens arbetsmarknadspolitik är i alltför hög utsträckning koncentrerade till coachning och matchning, säger LOs viceordförande Ulla Lindqvist som också menar att reglerna för sjukförsäkringen måste ändras så att färre utförsäkras.

Trots att nystartsjobben primärt inte är utformade för funktionsnedsatta är de väldigt vanliga inom den gruppen. Detta har skett på bekostnad av lönebidragsanställningarna som är en bättre åtgärd för funktionshindrade. Till skillnad från lönebidragsanställningar krävs nästan ingen kontroll av arbetsplatsen för nystartsjobb. Lönebidragsanställningarna föregås av en kontroll av placeringen och innehåller ett helt paket med åtgärder som kan användas för att komplettera anställningen med lämpliga åtgärder som underlättar arbetet för den funktionshindrade.

– Tyvärr har subventionsgraden för lönebidragen minskat successivt och motsvarade år 2009 endast cirka 60 procent av lönen. Det gör den mindre lönsam för företagen än ett nystartsjobb. Därför bör regeringen förbättra subventionen och göra lönebidragsanställningar mer attraktivt för företagen, säger Ulla Lindqvist.

Ulla Lindqvist understryker också arbetsmiljölagens krav att arbetsmiljön ska anpassas efter människors förutsättningar och att arbetsgivarna har ansvar för att det görs.

I rapporten konstateras också att det är fler kvinnor än män med nedsatt funktionsförmåga som är arbetslösa. Samtidigt får fler män än kvinnor arbetsmarknadspolitiskt stöd. LO menar därför att regeringen bör ge arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda hur detta kommer sig och hur det kan rättas till.

För mer information kontakta LOs pressinformation