Fråga facket Fråga facket

LO i ny rapport om sjukförsäkringen En majoritet av svenskarna upplever ökad otrygghet till följd av regeringens förändringar

Hela 72 procent av befolkningen uppger att förändringarna i sjukförsäkringen har skapat otrygghet. Bara 9 procent svarar att de inte alls upplever det så. Bland LOs medlemmar är upplevelsen av otrygghet än mer utbredd då 85 procent i någon utsträckning instämmer i att man upplever otrygghet till följd av förändringarna. Endast 3 procent säger att de inte alls instämmer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det framgår av LO-rapporten Otrygghet som konsekvens? Synen på den förändrade sjukförsäkringen.

I rapporten - som handlar om de förändrade reglerna i sjukförsäkringen - redovisas resultatet av en opinionsundersökning om svenskarnas inställning till de nya sjukreglerna. Den bygger på frågor som Novus opinion ställt till 1 000 personer i ett representativt urval av den svenska befolkningen i åldrarna 18-74 år.

Rapporten visar på ett utbrett missnöje med regeringens förändringar i sjukförsäkringen. 45 procent av de svarande har en ganska eller mycket negativ inställning till förändringarna medan en betydligt mindre andel, 26 procent, är ganska eller mycket positiva. Bland LO-medlemmarna är missnöjet än större då 62 procent uppger att de är ganska eller mycket negativa.
– Ett skäl till att LOs medlemmar är mer negativa till de nya reglerna i sjukförsäkringen kan vara att de ofta arbetar i yrken där risken för skador och sjukdomar är större, säger LOs vice ordförande Ulla Lindqvist.

Undersökningen visar att uppfattningen om de nya reglerna markant skiljer sig åt mellan dem som skulle rösta på något av de röd-gröna partierna och dem som skulle rösta på de borgerliga. De rödgröna sympatisörerna är i huvudsak negativa till regeringens förändringar (75 procent) medan de borgerliga väljarna i huvudsak är positiva (60 procent) till desamma.

På frågan om vad som är politikens viktigaste uppgift för att förebygga sjukskrivningar är svaret tydligt – en majoritet (55 procent) menar att det handlar om att säkerställa snabb vård och rehabilitering. Bara 2 procent tycker att det handlar om att begränsa sjukskrivningstiden och inte ens 0,5 procent tror på sänkt ersättningsnivå i sjukförsäkringen som bästa medel.

– Det visar att det som behövs är att människor ges rätt till rehabiliteringsinsatser, säger Ulla Lindqvist

Rapporten bifogas i PDF-version nedan.
För mer information kontakta LOs pressinformation