Fråga facket Fråga facket

LO i samtal med sjukförsäkringsministern: Rehabiliteringskedjan måste omprövas och sjuka få rätt till sjukförsäkring

Många sjuka hamnar i en omöjlig situation där de varken ges rehabilitering eller rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Därför behövs en ordentlig omprövning av rehabiliteringskedjan och det regelverk som gäller sedan sommaren 2008.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Framför allt gäller det de orimliga tidsgränser som på administrativ väg ”friskförklarar människor” trots att de har läkarintyg som visar att de är sjuka. Dagens ”rehabiliteringskedja” har i många fall blivit ett sätt att fasa ut människor från försäkringen; sjuka människor utan annan möjlighet till försörjning. Det säger Wanja Lundby-Wedin och Ulla Lindqvist, ordförande respektive vice ordförande i LO som idag träffade socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

– Sjuka befinner sig idag i en rättsosäker situation. Kraven på den enskilde är höga samtidigt som ansvariga myndigheter har svårt att tolka regelverket. Som sjuk kan man inte längre känna trygghet i att försäkringen gäller. Sjukförsäkringen har nu därför stora och allvarliga legitimitetsproblem, säger Wanja Lundby-Wedin

Idag prövas en stor grupp redan efter sex månader mot den ”reguljära arbetsmarknaden” i hela landet. Det innebär i praktiken att man prövas mot ett teoretiskt tänkbart arbete på en fiktiv arbetsmarknad. LO anser att detta är en märklig prövning och konstaterar att Försäkringskassan – som har fått ansvaret att uttolka regelverket - lätt fattar uppenbart orimliga beslut, som strider såväl mot grundläggande krav på rättssä-kerhet som mot det sunda förnuftet.

LOs uppfattning är att så många som möjligt ska ges möjlighet att återkomma i arbete efter sjukdom, vård eller medicinsk rehabilitering. En grundläggande förutsättning är då att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen fungerar och att våra arbetsplatser har möjlighet att ta hand om dessa personer. Så är det inte idag. Krav, incitament och kontroll för att få arbetsgivaren att uppfylla sitt rehabiliteringsansvar enligt Arbetsmiljölagen, saknas idag.

För mer information kontakta LOs pressinformation