Fråga facket Fråga facket

LO kommenterar Bertil Villards avgång

Svenskt Näringsliv hade 2009 till uppgift att föreslå en ny ordförande till AMF och deras förslag var då Bertil Villard. LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin och Svenskt näringslivs VD Urban Bäckström hade var för sig ett samtal med Bertil Villard innan han skulle väljas till ny ordförande för AMF.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Samtalet handlade om hur det är att arbeta i ett partsägt bolag, den ägarpolicy och de etiska regler AMF har och hur han såg på sin roll som ordförande. Bertil Villard sade sig stå upp för de värderingar, den policy och de regler som AMF har.

– Bertil Villard berättade vid vårt möte om den genomlysning som gjorts av honom. Det fanns vid den diskussionen inget som gav för handen att något sådant inträffat som den avancerade skatteplanering som nu kommit till allmänhetens kännedom, säger Wanja Lundby-Wedin.

– Efter det att Bertil Villard börjat sitt uppdrag som ordförande för AMF har han ställts inför rättslig prövning. Han borde då ha informerat styrelsen om den pågående rättsliga processen, säger Wanja Lundby-Wedin.

– Min bild från dem som sitter i AMFs styrelse idag är att Bertil Villard har fungerat mycket bra som ordförande för AMF. Men den skatteplanering som Bertil Villard gjort är oförenlig med AMFs etiska riktlinjer liksom med LOs värderingar, säger Wanja Lundby-Wedin.