Fråga facket Fråga facket

LO kommenterar de rödgrönas regeringsplattform Välkommen satsning på jobb och jämlikhet

– När de rödgröna idag presenterat sin regeringsplattform är det tydligt att Sveriges löntagare står inför ett vägval, en rödgrön politik för fler jobb och minskade klyftor står mot en borgerlig politik för fortsatta skattesänkningar och ökade klyftor. Den rödgröna regeringsplattformen innehåller många av de frågor som LO-förbundens medlemmar lyft som viktigast för fackföreningsrörelsen att driva i valet, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Enligt LO-förbundens medlemmar bör LO driva kraven på lägre avgift och höjt tak i a-kassan, bättre trygghet för sjukskrivna, att garantera ungdomar jobb, utbildning eller praktik, att underlätta övergången mellan skola och arbete genom lärlingsplatser samt att kommuner och landsting tillförs mer pengar för fler välfärdsarbetare och utvecklad välfärd.

– Det är därför mycket bra att de rödgröna lovar att höja ersättningen och avskaffa de orättvisa och höga avgifterna till a-kassan. I dag betalar en medlem i Hotell och restauranganställdas a-kassa nästan 4 000 kronor mer om året än en akademiker för sin arbetslöshetsförsäkring. Det är djupt orättvist, och ett sätt för regeringen att försöka tvinga ner lönekraven för dem som redan tjänar minst, säger Wanja Lundby-Wedin.

– Med de förändringar som de rödgröna vill göra i sjukförsäkringen skapas förutsättningar för en försäkring som ger trygghet, både under sjukdom och för återgång till arbete. Vi ser också mycket positivt på den arbetsmiljösatsning som de rödgröna föreslår. Ohälsan i arbetslivet är tydligt klass- och könsrelaterad, värst drabbade är kvinnliga arbetare, säger Wanja Lundby-Wedin.

– Regeringens arbetsmarknadspolitik har varit otillräcklig och LO har länge efterlyst ett utbildningslyft som ger ungdomar möjlighet till såväl praktik som utbildning. De rödgrönas satsning på unga arbetslösa är därför mycket välkommen, säger Wanja Lundby-Wedin.

– Det är bra att de rödgröna är beredda att förstärka arbetsrätten på flera punkter så att fler kan få trygga anställningar som det går att försörja sig på. Idag arbetar hälften av LO-kvinnorna deltid och bland unga har nästan hälften tidsbegränsade anställningar, säger Wanja Lundby-Wedin.

För mer information kontakta LOs pressinformation.