Fråga facket Fråga facket

LO kommenterar regeringens lagrådsremiss om Laval: Regeringen går längre än EG-domstolen

Regeringens lagrådsremiss om åtgärder med anledning av Lavaldomen innebär i vissa avseenden förbättringar i förhållande till Lavalutredningens förslag. Regeringen föreslår att kollektivavtalens bestämmelser om nattarbete och paus också skall omfatta gästande arbetstagare. Regeringen har tagit intryck av remissinstansernas kritik i detta avseende. Men LO är djupt kritiskt till att regeringen inte täpper till det kryphål som föreslogs av Lavalutredningen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Lavaldomen tog inte bort fackets rätt att teckna kollektivavtal för gästande arbetstagare i Sverige, men den begränsade de villkor vi kan kräva. Nu går regeringen ett steg längre, man försvårar fackets möjligheter att teckna avtal med utländska företag. Facket tvingas acceptera utländska kollektivavtal och anställningsavtal. I praktiken innebär det att man skapar ett kryphål som gör det möjligt för oseriösa företag att dumpa löner, säger LOs ordförande Wanja Lundby Wedin.

Kryphålet i lagrådsremissen skapar oklarheter vad gäller förutsättningarna för fackliga stridsåtgärder. Förslaget medför osäkerhet vad gäller det fackliga skadeståndsansvaret fram till det att en stridsåtgärds lovlighet slutligen fastställs i arbetsdomstolen.

För mer information kontakta LOs pressinformation