Fråga facket Fråga facket

LO kommenterar regeringsförklaringen: Reinfeldt saknar politik för att bekämpa arbetslösheten

– Fredrik Reinfeldt talar i sin regeringsförklaring om att oron i spåren av finanskrisen nu byts mot framtidstro. Då glömmer han alla dem som saknar ett arbete att gå till. Det är med stor oro jag konstaterar att regeringen saknar kraftfulla åtgärder för att minska arbetslösheten. Istället prioriterar man fortsatta skattesänkningar. Nu riskerar arbetslösheten att bita sig fast, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Regeringens förslag om att tredubbla tiden ungdomar kan vara provanställda spär på problemen med otrygga anställningar för en grupp som redan idag har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. LO tycker att det är bra med lärlingsanställningar, men den nya anställningsformen lärlingsprovanställning handlar bara om att öka otryggheten för unga. Den behövs inte, säger Wanja Lundby-Wedin.

– Regeringen skärper tonen om en obligatorisk a-kassa. Vi får återigen bekräftat regeringens planer på att införa en obligatorisk a-kassa med orättvisa avgifter. Det är ett medvetet försök att försvaga den fackliga rörelsen och äventyrar den svenska modellen. Regeringens syfte är att avgifterna ska leda till lägre löneökningar i branscher med hög arbetslöshet. Årets avtalsrörelse visar att regeringen helt misslyckats med sin ambition. Det bästa sättet att få en hög anslutningsgrad i a-kassan är istället att göra den attraktiv, genom låga avgifter och ett starkt inkomstskydd, så att alla som vill försäkra sig kan göra det, säger Wanja Lundby-Wedin.

– Reinfeldt talar i regeringsförklaringen om att fler ska arbeta till 69 år. För många av LO-förbundens medlemmar är det idag inte möjligt att arbeta till 65 år. Ska även LO-förbundens medlemmar kunna arbeta längre krävs en fullständig omställning av många arbetares arbetsvillkor och arbetsmiljö, och det området saknas helt i regeringensförklaringen, säger Wanja Lundby-Wedin.

– Reinfeldt talade i sin regeringsförklaring om de nya regler för arbetskraftsinvandring som regeringen genomförde under förra mandatperioden. Hur många missförhållanden ska behövas ytterligare för att regeringen ska erkänna effekterna av denna reform? Idag är vittnesmålen många från arbetstagare med arbetstillstånd som lurats till Sverige med löften om goda villkor, säger Wanja Lundby-Wedin.

– I sin regeringsförklaring talade Fredrik Reinfeldt om att fördjupa EUs inre marknad. Men ska EU lyckas utveckla den inre marknaden måste man ta den oro som finns bland medborgarna på allvar. Det handlar bland annat om att stärka sociala och fackliga rättigheter efter Lavaldomen. En marknad som tjänar kapitalet på arbetstagarnas bekostnad kommer aldrig att vinna medborgarnas stöd och är därför dömd att misslyckas, säger Wanja Lundby-Wedin.
För mer information kontakta LOs pressinformation.