Fråga facket Fråga facket

LO kommenterar socialförsäkringsutredningen: Bristerna i trygghetssystemen måste åtgärdas omedelbart

– Det är bra att det tillsätts en bred socialförsäkringsutredning. Regeringen har sedan man tillträdde 2006 hanterat trygghetssystemen oerhört vårdslöst, nu måste de restaureras. Men detta är inget som kan vänta till 2013 då utredningen ska vara klar, bristerna i trygghetssystemen måste åtgärdas omedelbart, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Tanken om en obligatorisk a-kassa är en attack på den svenska modellen. Frivilliga a-kassor i fackförbundens regi ger en nära kontakt med medlemmarna och är en förutsättning för en hög facklig organisationsgrad. Det är en modell som gjort att Sverige sedan länge har ytterst få strejk- och konfliktdagar och en högre andel sysselsatta än många jämförbara industriländer. En hög facklig organisationsgrad är ett allmänintresse, inte ett särintresse, säger Wanja Lundby-Wedin.

– Dagens system där arbetslösheten bland kassans medlemmar avgör nivån på avgiften måste skrotas. I dag betalar en hotellstäderska drygt 4 000 kronor mer om året till a-kassan än en akademiker i samma bransch. Anders Borg vill genom arbetslöshetsavgiften i a-kassan påverka lönebildningen och tvinga ner de lägsta lönerna. Vi inom LO-förbunden står genom vår samordning emot och tänker inte låta Anders Borg lyckas, säger Wanja Lundby-Wedin.

– LO kräver att sjukförsäkringen görs om från grunden. Vi behöver en sjukförsäkring som är trygg, rättvis och rättssäker. Ett första steg på vägen är att slopa de oflexibla tidsgränserna i rehabiliteringskedjan och ettårsgränsen för sjukpenningen. Alla sjukpenningärenden borde prövas individuellt och man måste ta hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet, säger Wanja Lundby-Wedin.

För mer information kontakta LOs pressinformation.