Fråga facket Fråga facket

LO kommenterar utstationeringskommitténs förslag

Det förslag som idag presenteras kring arbetares villkor i Europa får både ris och ros. LO konstaterar också att Alliansen, som helt reserverat sig mot förslaget, måste ta ansvar och börja diskutera lösningar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Det är bra att de utstationerade arbetstagarnas rättigheter stärks. Särskilt positivt är att det går att ställa tuffare krav på den arbetsgivare som utstationerar arbetskraft. Det blir nu möjligt att kräva att arbetsgivaren ska teckna kollektivavtal. De betyder också att arbetstagarna kan kräva villkor och betalning enligt ett sådant avtal, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO.

Med dessa förändringar kan nu Sverige uppfylla sina skyldigheter enligt EU-rätten.

LO är däremot mycket kritiska till att man nu föreslår att Arbetsmiljöverket ska få till uppdrag att granska och tolka kollektivavtal. Detta går långt utöver det som EU-rätten kräver och står tydligt i konflikt med Sveriges internationella förpliktelser inom ILO och Europarådet.

- Det är helt fel väg att gå. Istället borde en ömsesidig informationsskyldighet för arbetsmarknadens parter gälla. LOs medlemsförbund har redan idag, på frivillig basis, anmält kontaktpersoner till Arbetsmiljöverket. Att arbetsgivarsidan inte kan tänka sig en sådan lösning och därmed stå upp för den svenska modellen är oklart och oroväckande, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO.

Alliansen har reserverat sig mot förslaget i dess helhet. Det är inte bra, då arbetsmarknadens parter behöver förutsägbarhet och tydlighet. Samtliga partier borde vara intresserade av att även Sverige ska kunna garantera utstationerade arbetstagare godtagbara villkor.