Fråga facket Fråga facket

LO kräver AMFs förre VD Christer Elmehagen på mångmiljonbelopp

Den revisorsutredning som presenterades för AMFs styrelse på söndagen visar att styrelsen inte fick kännedom om viktiga detaljer i förre VDn Christer Elmehagens pensionsvillkor. Den visar också att det felaktigt har betalats ut alldeles för stora pensionsinbetalningar till Christer Elmehagen. LO kommer därför kräva att pengarna återbetalas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Återbetalningskravet gäller också de belopp som Elmehagen tjänade på att flytta sitt privata pensionssparande innan AMFs återtag. Sammantaget kan LOs krav på Christer Elmehagen komma att handla om mer än 20 miljoner kronor.

- Nu har utredningen redovisats för styrelsen och jag är bestört över vad som nu visar sig ha skett bakom ryggen på oss i styrelsen i AMF, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

- Vi måste vända på alla stenar och gå till botten med allt som varit fel för att säkerställa att pensionsspararna får tillbaka det som tillhör dem, att ansvariga ställs till svars och att något sådant här inte inträffar igen, säger Wanja Lundby-Wedin.

- Vi kan också slå fast att vi styrelsen har blivit vilseledda. Beslut om pensionsavtal och beslut om utbetalningar har skett på sätt som innebär kringgåenden av bolagens ansvariga organ. Vilka som ska ställas till ansvar för detta ska utredas vidare.

LO har samtidigt för avsikt att omgående inleda diskussioner med Svenskt Näringsliv om en rad förändringar i de båda gemensamt ägda bolagen AMF och AFA Försäkring. LO kommer vid dessa diskussioner att föreslå följande förändringar: • VD och andra personer i ledande ställning ska inte ha rörliga lönedelar. Om rörliga ersättningar utformas till andra anställda ska de vara återhållsamma, vara kopplade till prestation och långsiktigt gynna en god utveckling i bolagen. Alla nyinrättade pensioner för ledande befattningar i bolagen ska vara premiebestämda.

• Insynen i bolagen måste öka, både för ägarnas medlemmar, de försäkrade och för allmänheten. Det gäller exempelvis information om resultat, avgifter och villkoren för ledande befattningshavare.

• Bolagens styrelser måste i fortsättningen ges fullständig information om alla kostnader för ersättningar och pensionspremier för ledande personer.

• För att LO-medlemmarna ska få ökat förtroende för bolagen ska deras framtida styrelseordföranden vara personer som är oberoende i relation till ägarna LO och Svenskt Näringsliv.

LO kommer också att se över sin representation i styrelserna och inom kort lägga fram förslag på förändringar. Inriktningen är att minska antalet uppdrag för LOs ledning.