Fråga facket Fråga facket

LO kräver bättre skydd för arbetskraftsinvandrare

Migrationsminister Tobias Billström har idag bjudit in arbetsmarknadens parter till ett möte för att diskutera regelverket kring arbetskraftsinvandring till Sverige. LO uppmanar Tobias Billström att genomföra ett antal regeländringar för att minska riskerna för exploatering.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Två år efter att regeringen införde det nya regelverket för arbetskraftsinvandring är vittnesmålen många om den rovdrift på utländsk arbetskraft som pågår i Sverige. Regeringen har skapat ett system där utländska arbetstagare hamnar i en orimlig beroendeställning till sina arbetsgivare och blir lätta offer för exploatering, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

LO uppmanar Tobias Billström att snabbt genomföra följande förändringar i lagstiftningen:

∙ Den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen där arbetsmarknadens parter ges inflytande måste återinföras. En prövning där myndigheten även får ett tydligt uppdrag att granska och följa upp arbetsgivarens och erbjudandets seriositet. Dessutom bör arbetskraftsinvandring inte få koncentreras till branscher vars svårigheter att rekrytera arbetskraft i Sverige beror på låga löner, dåliga arbetsvillkor eller dålig arbetsmiljö.

∙ Bindande anställningskontrakt bör vara ett krav för arbetstillstånd. Idag beviljas upp till två års arbetstillstånd på en ansökan som lämnar fritt för arbetsgivaren att i efterhand backa från själva anställningen eller arbetsvillkoren. Enskilda personer som anser att arbetsgivaren brutit mot avtal ska kunna få sin sak prövad i domstol och få skadestånd.

∙ Arbetstagare som träder fram och söker hjälp för att uppnå schyssta arbetsvillkor ska inte riskera utvisning. Låt istället arbetstagaren stanna tillståndstiden ut och söka ny arbetsgivare. Annars finns en risk att arbetstagare övergår till den informella ekonomin, det vill säga blir så kallat papperslösa. För att stärka dessa mest utsatta på arbetsmarknaden anser LO att arbetstagare som arbetar utan arbets- eller uppehållstillstånd bör avkriminaliseras genom ändring av utlänningslagen.
För mer information kontakta LOs pressinformation.