Fråga facket Fråga facket

LO kräver ordning och reda i bemanningsbranschen

Bemanningsföretagen kräver ökade möjligheter till visstidsanställningar, ett treårigt avtal och frysta garantilöner. De är några av de försämringar för bemanningsanställda som arbetsgivarna vill se.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

-Arbetsgivarna tycks inte vilja få fram ett avtal den här gången. Kraven innebär så pass stora försämringar för de anställda så att det i princip är omöjligt för oss att teckna ett avtal, säger Kent Ackholt, Ombudsman och ansvarig för samordningen av bemanningsavtalet.

LO och bemanningsföretagen har växlat avtalskrav med varandra. LO-förbunden vill bland annat att de bemanningsanställda ska veta i förhand vilka tider som de ska vara tillgängliga och utföra arbete för arbetsgivaren, så är det inte idag. Nu vill arbetsgivarna ytterligare öka arbetsgivarnas möjligheter till att visstidsanställa och deltidsanställa. De kräver en kortare karensperiod mellan visstidsanställningarna och att arbetsgivarna ska kunna deltidsanställa om inte särskilda skäl finns. Detta skapar ökad otrygghet och sämre anställningstrygghet och skulle vara en negativ utveckling för våra medlemmar.

-Vi har länge arbetat för att skapa ordning och reda i den här branschen. Om vi inte lyckas få till ett avtal riskerar vi att hamna i en situation som vi befann oss i för 15 år sedan, säger Kent Ackholt.