Fråga facket Fråga facket

LO och Fairtrade i gemensam kraftsamling för anställdas rättigheter

I det första mötet i sitt slag samlar LO och Fairtrade idag representanter från hela världen för att samtala om hur de anställdas rättigheter, med fokus på jordbrukssektorn i länder med utbredd fattigdom, på olika sätt kan förbättras. Centrala frågor är hur de båda organisationerna kan se till att arbetstagare i länder med utbredd fattigdom kan organisera sig tillsammans med sina arbetskamrater och få en inkomst som det går att leva på.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Vi vill med denna konferens utbyta kunskap om och erfarenheter av anställdas rättigheter runtom i världens länder, och knyta band för framtida samarbete. LO och Fairtrade arbetar med olika medel, men vi har samma mål om en rättvis och hållbar handel, och har samma önskan om att anställdas rättigheter ska tas tillvara och tillgodoses i länder med utbredd fattigdom, säger Magdalena Streijffert, generalsekreterare på Fairtrade Sverige.

På konferensen samlas deltagare från hela världen, med representanter från fackföreningsrörelsen, Fairtrade-producenter och andra representanter för Fairtrade. En av de frågor som ska diskuteras på konferensen är kravet på levnadslön. En lön som det går att leva på är en mänsklig rättighet, men i många länder ser verkligheten annorlunda ut.

– Från LO och LO-förbundens sida drivs kravet på levnadslön genom internationellt fackliga samarbeten. En avgörande del i detta arbete är att arbetstagarna har rätt att organisera sig. Det är genom facklig organisering som arbetstagare kan ställa krav på förbättring av löner och andra anställningsvillkor, säger Karl Petter Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO.

Och Fairtrade har nu tagit på sig ledartröjan bland konsumentmärkningarna för arbetet med levnadslön inom jordbrukssektorn och underlättar nu arbetet för att införa levnadslöner på Fairtrade-certifierade plantage . I slutet av 2015 kommer att det finnas nivåer för varje land och region där Fairtrade verkar. När det gäller att säkerställa rättigheterna för anställd arbetskraft är det särskilt viktigt att söka samarbete med facket, eftersom det möjliggör kollektiva förhandlingar.

– I år kommer Fairtrade att lägga mer resurser än någonsin för att öka respekten för anställdas rättigheter, stärka deras egna förmågor och underlätta för bättre handelsrelationer. Vi ser fram emot att samarbeta med de organisationer som finns på plats i Stockholm i vårt arbete för och med anställda, säger Harriet Lamb på Fairtrade International.

Du kan följa konferensens inledningsanföranden på lo.se.