Fråga facket Fråga facket

LO och LRF: Investera 120 miljarder i en grön transportsektor

Opinionsbildning På ett seminarium i Almedalen idag presenterar LO och LRF ett gemensamt förslag för att skapa en grön tillväxtstrategi. Det handlar om en satsning på totalt 120 miljarder kronor, under tio år, vilket skulle ge 10 000 gröna jobb årligen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 

För att skapa en fossilfri transportsektor och bygga upp en ny basindustri för produktion av gröna kolatomer, avancerade biodrivmedel, skulle Sverige totalt behöva investera 120 miljarder kronor. Under 10 år skulle statens utgifter öka med 12 miljarder per år, vilket motsvarar cirka 1,5 procent. Enligt EU-kommissionens beräkningsmodell skulle en sådan investering årligen ge 120 miljarder tillbaka i form av 10 000 nya gröna jobb, ökat skatteunderlag, ett produktionsvärde av grön energi som motsvarar 100 miljarder, förbättrad handelsbalans och minskade koldioxidutsläpp på 20 miljoner årston. Med andra ord en bra samhällekonomisk affär.

 

– Valet i höst handlar i stor grad om jobben. LRF och LO har en gemensam syn på hållbar utveckling och vi saknar något väsentligt i den debatt som pågår. Vi saknar en diskussion om en strategi för en grön ekonomi - något som är avgörande om Sverige ska dra sitt strå till stacken i klimatfrågan och samtidigt skapa gröna jobb, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

 

– Vattenkraft, höjda koldioxidskatter, mer järnväg och kollektivtrafik kommer inte att räcka för att nå målet om ett fossilfritt Sverige 2050. Transporter på väg kommer fortfarande att vara nödvändiga, därför behövs ett biodrivmedel och en politik som tar ansvar. Genom att använda cellulosa och förgasa restprodukter från skogen får vi en grön kolatom som kan ersätta det fossila i drivmedel, plast, färg, kemikalier, kompostmaterial och textilier och all biomassa är en förnybar energikälla som aldrig sinar, säger LRFs ordförande Helena Jonsson.

 

Läs mer om det gemensamma förslaget här.

 


Presskontakt

 

Dan Lundqvist Dahlin, pressekreterare LO, 070-224 05 30

 

Håkan Lind, Kommunikationschef LRF, 08-787 54 11