Fråga facket Fråga facket

LO och Svenskt Näringsliv vill utveckla den svenska modellen

Kollektivavtal LO och Svenskt Näringsliv är överens om att diskutera förutsättningarna för fördjupade diskussioner om att utveckla den svenska modellen och regelverket på arbetsmarknaden på ett sätt som stärker Sveriges konkurrenskraft och ger medarbetarna trygghet och goda arbetsvillkor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ansvar för regelverken

Parterna konstaterar även gemensamt att den fortsatta utvecklingen av den svenska modellen och de regler som kringgärdar arbetsmarknaden ska styras av arbetsmarknadens parter och inte av politiska beslut.

Karl-Petter Thorwaldsson- Vi gör nu en tydlig gemensam markering mot regering och riksdag att vi vill och ska fortsätta ta ansvar för att förbättra regelverken som kringgärdar arbetsmarknaden och förhållanden mellan arbetsgivare och medarbetare, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Trygga jobb och omställning

- Vi kommer nu inleda diskussioner med Svenskt Näringsliv om förutsättningarna för att gå vidare med att utveckla och förbättra regelverken på arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om frågor om otrygga anställningar, företagens omställningsförmåga och medarbetares möjlighet till kompetensutveckling, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

En föränderlig värld

- Det är viktigt att vi tittar på helheten och har som utgångspunkt att de förändringar som måste göras ska öka företagens förmåga att överleva och utvecklas i en snabbt föränderlig omvärld, samtidigt som medarbetare känner en trygghet i att våga vara med i en förändring, säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.

- Det här är inga lätta frågor och diskussionerna kommer behöva ta tid. Det viktiga nu är att vi tillsammans konstaterar att vi är beredda att ta fortsatt gemensamt ansvar utan politisk inblandning, säger Carola Lemne.

Stärkt konkurrenskraft

Vi har ett tydligt gemensamt intresse i att stärka Sveriges konkurrenskraft, som är basen för allas vårt välstånd, avslutar Karl-Petter Thorwaldsson och Carola Lemne.