Fråga facket Fråga facket

LO om Arbetsdomstolens dom i Lavalmålet: – Ett orimligt beslut som väcker frågor om rättssäkerheten

– Först beslutar Arbetsdomstolen (AD) att konflikten mellan Byggnads och Laval är lovlig och inte behöver avbrytas. Trots det beslutar samma domstol fem år senare att facket ska betala ett omfattande allmänt skadestånd. Dagens dom strider mot sunt förnuft. Det är obegripligt att facket ska betala skadestånd när vi har följt gällande svensk rätt och beslut i AD säger Byggnads ordförande Hans Tilly.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Domstolen kommer samtidigt fram till att företaget inte kunnat styrka att det har lidit någon ekonomisk skada till följd av konflikten. Facket behöver därför inte betala något skadestånd för ekonomisk förlust.

– Dagens dom i AD är i inkonsekvent och orimlig, men den väcker också frågor om kollektivavtalens ställning på svensk arbetsmarknad. En omfattande och godtycklig skadeståndsskyldighet gör det i praktiken omöjligt att upprätthålla kollektivavtalsregleringen gentemot gästande företag. Vilket fack vågar i fortsättningen ta strid för att få teckna kollektivavtal med utländska företag säger LOs avtalssekreterare Per Bardh

– Man måste komma ihåg att Byggnads krav var att de lettiska arbetarna skulle ha samma lön som sina svenska kolleger. Facken får nu betala skadestånd för att de krävt likabehandling mellan svenska och lettiska arbetare. Domen medför att utländsk arbetskraft ges sämre möjligheter att få sina intressen och rättigheter tillgodosedda, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Arbetsdomstolen är splittrad. Endast 4 av Arbetsdomstolens 7 ledamöter står bakom domslutet. I minoriteten finns bland annat vice ordföranden som anser att facken inte ska betala något skadestånd alls.

För mer information se bilaga nedan eller kontakta LOs pressinfornmation