Fråga facket Fråga facket

LO om bemanningsdirektivsutredningens förslag: Ingen påverkan på svensk arbetsmarknad

Utredaren Birgitta Nyström har i allt väsentligt lyckats införliva EUs bemanningsdirektiv så att det anknyter till traditionerna på svensk arbetsmarknad. Det anser LO som välkomnar huvudinriktningen på utredningens förslag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Birgitta Nyström föreslår att EU-direktivets krav, att bemanningsanställda likabehandlas med anställda i kundbolag, ska regleras i svensk rätt Detta är en ordning som LO-förbunden förespråkat länge och som också tillämpas i bemanningsavtalet mellan LO-förbunden och deras motparter på arbetsgivarsidan.
I utredarens betänkande finns inga förslag som begränsar möjligheterna att anlita bemanningsföretag, vilket LO anser är olyckligt.

– Jag hade välkomnat ett förbud mot permanent bemanningsverksamhet. Det skulle kunna förhindra att trygga anställningar byts ut mot anställningar i bemanningsföretag, säger LOs avtalssekreterare Per Bardh.

LO är samtidigt kritisk till utredarens tolkning av EU-rättens krav. Genom Lavallagstiftningen infördes ett kryphål i svensk lagstiftning som försvårar fackets möjligheter att träffa kollektivavtal med utländska företag. Tyvärr väljer Birgitta Nyström att inte föreslå åtgärder för att täppa till kryphålet.

– Genom kryphålet blir svenska löner och arbetsvillkor i praktiken frivilliga för oseriösa företag. Utländska arbetstagare i dessa företag ställs då helt utan skydd i Sverige. Dessutom kommer svenska bemanningsföretag att förlora konkurrenskraft mot oseriösa utländska bemanningsföretag som kan erbjuda lägre arbetskraftskostnader genom osund konkurrens, säger Per Bardh

För mer information kontakta LOs pressinformation