Fråga facket Fråga facket

LO på 1 maj: Höj ambitionen - satsa ytterligare nio miljarder på vägar och järnvägar

– För att bygga Sverige starkt och nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 behövs mer pengar till nyinvesteringar i vägar och järnvägar.  Enligt LOs beräkningar behöver regeringens anslag höjas med omkring nio miljarder redan i år, och sedan växa i takt med BNP.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det sade LOs ordförande, Karl-Petter Thorwaldsson, i sitt 1 maj-tal i Norrköping och i Linköping.

Regeringens ram för transportinvesteringar fram till år 2025 är 522 miljarder kronor. Av det ska 281 miljarder gå till nya vägar och spår.

– Det är mycket pengar, men vi har låtit våra ekonomer räkna på det och då visar det sig att nyinvesteringarna som andel av BNP faktiskt kommer att sjunka. Från 0,85 procent i dag till 0,67 procent år 2025, sade Karl-Petter Thorwaldsson.

LO vill därför att regeringen höjer ambitionen. Nyinvesteringar i transporter måste upp till en procent av BNP. Det innebär att anslagen behöver höjas med nio miljarder kronor redan i år, och sedan växa i takt med BNP.

– Dessutom måste vi börja bygga bostäder igen. Minst 75 000 per år. Norrköping visar vägen med 1 000 nya lägenheter på gång, mest hyresrätter. Om hela Sverige byggde i samma takt skulle vi komma upp i det antal nya bostäder som krävs, sade Karl-Petter Thorwaldsson.

Karl-Petter Thorwaldssons Första maj-tal 2015.