Fråga facket Fråga facket

LO på 1 maj: Investera mer -  i bostäder, i infrastruktur och i välfärd

I valrörelsen lovade vi EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Det löftet ska vi hålla. Men för det krävs att vi investerar mer. I bostäder, i infrastruktur och i välfärd. Det slog LOs vice ordförande, Ingela Edlund, fast när hon talade i Kramfors och i Sollefteå på 1 maj.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– I Sollefteå var i mars 28,5 procent arbetslösa. Och i Kramfors gick 11 procent utan jobb. Vi måste bekämpa arbetslösheten för att få alla i arbete. Det saknas varken arbetsuppgifter eller pengar, men det behövs mer vilja och mod för att våga göra rätt, sade Ingela Edlund.

Det bristande underhållet på våra vägar och järnvägar drabbar människor över hela landet. Till skillnad från stora investeringar som kräver långa planeringstider skulle bättre underhåll snabbt leda till flera jobb.

Men nyinvesteringar krävs också, i bostäder, i infrastruktur och i välfärd. Minst 75 000 bostäder behöver byggas per år. Minst 30 000 nya tjänster behöver skapas i äldreomsorgen. Och nyinvesteringar i vägar och järnvägar måste upp till en procent av BNP.

– Vi kan inte nöja oss med att arbetsmarknaden i vissa regioner är överhettad medan den i andra delar av landet är iskall. Arbete åt alla är och förblir vårt stridsrop, sade Ingela Edlund.

Ingela Edlunds Första maj-tal 2015.