Fråga facket Fråga facket

LO presenterar krav inför valet

Opinionsbildning LO-ledningen och de fjorton LO-förbunden presenterar för första gången en gemensam politisk plattform inför valet med de viktigaste prioriteringarna för de kommande åren.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Alla får det bättre med minskade klyftor

- Under åtta år har skattesänkningar och privatiseringar varit alliansregeringens svar på alla samhällsproblem. Vi tycker att det är dags att hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem och vi är övertygade om att ett samhälle där klyftorna minskar leder till att alla får det bättre säger Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande.

- 1,5 miljoner fackliga medlemmar kan göra skillnad. Vi ska besöka arbetsplatser, ringa medlemmar och synas i den offentliga debatten fortsätter LOs förste vice ordförande Tobias Baudin.

- LO och de fjorton medlemsförbunden kommer att kämpa för att byta riktning på politiken med fokus på full sysselsättning och ökad jämlikhet. För det krävs socialdemokratiska valsegrar, säger Tobias Baudin.

LOs krav ligger inom följande tre huvudområden:

1. Full sysselsättning

- Omfattande investeringar i infrastruktur, bostäder och energi.
- Omställningen i arbetslivet måste underlättas med en stark arbetsmarknadspolitik och en förbättrad arbetslöshetsförsäkring.
- Mer resurser till skolan. Alla unga arbetslösa ska inom 90 dagar ha rätt till jobb eller relevant praktik- eller utbildningsplats.

2. Ett bättre och tryggare arbetsliv

- Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad och lex Laval-lagen som möjliggör lönedumping i Sverige ska rivas upp.
- Alla ska ha rätt till heltid. Lagen om anställningsskydd (LAS) förändras för att begränsa visstider.
- En nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet införs och mer resurser tillförs företagshälsovården.

3. En bra och utvecklad välfärd

- Statsbidragen till kommuner och landsting ökas rejält för högre kvalitet i skola, vård och omsorg.
- Vinstdriften i välfärden stoppas. Den fria etableringsfriheten för friskolor avskaffas, de anställdas villkor förbättras och vinstutdelningen begränsas kraftigt. Kommuner och landsting ska ha ansvar över bemanning, etableringar och kvalitet.
- En mänskligare sjukförsäkring med höjda tak och ett utförsäkringsstopp införs.

Läs LOs politiska plattform här