Fråga facket Fråga facket

LO presenterar ny modell för etablering på arbetsmarknaden

Arbetsmarknad En ny modell för utbildning kombinerat med jobb och lägre lönekostnader. Det är LOs förslag på etablering för nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden. Planen för det LO kallar för utbildningsjobb presenterades på en pressträff på måndagen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Utbildningsjobb stärker nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden
Utbildningsjobben ska kombinera arbete och utbildning. Foto: Lars Forsstedt

Utbildningsjobb för den som står utanför

LO presenterar förslaget om utbildningsjobb för stärkt etablering under pressträffen 6 mars 2017.

 

Utbildningsjobben är ett sätt att kombinera arbete och utbildning för de som inte har alla färdigheter som krävs på arbetsmarknaden. Det skulle innebära lägre lönekostnad för arbetsgivaren under en period i kombination med ett generöst studiestödssystem. Ett bra sätt till etablering för nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden, enligt LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

- Vi är beredda att ta ansvar för att få nyanlända i arbete. Det innebär bland annat att vi kan tänka oss att öppna upp för lägre lönekostnader för en begränsad period, innan dessa personer har rätt kunskaper och färdigheter, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Förhandling mellan parterna en förutsättning

För att förslaget ska gå att genomföra krävs det såväl överenskommelser med arbetsgivarna som med staten. Därför går det inte att säga exakt hur ett färdigt system kommer att se ut i dagsläget, enligt Karl-Petter Thorwaldsson.

- Det här är inget vi kan göra ensamma. Därför hoppas vi att Svenskt Näringsliv vill återuppta förhandlingarna med oss så att vi kan komma fram till ett partsgemensamt system. Sen behöver också staten ta sitt ansvar, bland annat när det gäller utbildningsdelen.

Utbildningsjobb - i korthet

  • Syftet med Utbildningsjobb är att underlätta inträde på arbetsmarknaden för vuxna med bristfälliga kunskaper och färdigheter i förhållande till kraven på arbetsmarknaden. Målgruppen är arbetslösa 25-45 år, varav nyanlända invandrare utgör en växande grupp.
  • Utgångspunkten är att en tillfällig ökning av antalet i arbetskraften med svaga kunskaper och färdigheter, som följer av de senaste årens höga flyktinginvandring, bäst hanteras genom tillfälliga avtal.
  • LOs modell med Utbildningsjobb innebär att den anställda har ett reguljärt arbete och därtill, men i huvudsak utanför sin arbetsplats, genomför reguljär utbildning. Arbetstagaren får därmed arbetslivserfarenhet samtidigt som reguljär utbildning bygger upp nödvändiga formella kunskaper. Ett generöst studiestöd krävs för att ge goda incitament till studier och säkra en rimlig levnadsstandard.

 

Läs förslaget Utbildningsjobb för stärkt etablering (pdf)