Fråga facket Fråga facket

LO: Regeringen bryter mot internationella arbetsmiljöregler

Arbetsmiljö De senaste årens nedskärningar av anslagen till Arbetsmiljöverket har lett till att det finns en lång rad brister i myndighetens verksamhet. Brister som gör att Sverige inte längre uppfyller kraven i de ILO-konventioner som Sverige har skrivit under. 


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Inför ILOs expertkommittés möte i Genève den 28 november till 13 december har LO lämnat in en redogörelse av en lång rad brister i den svenska tillsynsmyndighetens, Arbetsmiljöverkets, verksamhet.

 

I redogörelsen visar LO flera exempel på hur regeringens nedskärningar av anslagen till Arbetsmiljöverket sedan 2007 har fått till följd att Sverige inte längre kan anses uppfylla kraven i flera av de ILO-konventioner och rekommendationer som Sverige har ratificerat.

 

- Varje vecka dör någon i en arbetsolycka. Listan blir ännu längre när man räknar in alla som dör av arbetssjukdom och självmord orsakade av arbetet. Sammanlagt dör i Sverige minst 1400 per år av jobbet, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO.

 

- Alliansregeringens minskade år 2007 anslagen till Arbetsmiljöverket med 50 miljoner, med 100 miljoner kronor 2008 och med 155 miljoner kronor 2009. Anslaget har sedan dess legat på denna låga nivå. Antalet inspektörer minskade från 360 till 250 stycken år 2012. Det innebär att antalet arbetstagare per inspektör ökade från 11 000 till knappt 17 000. Det är långt under ILO rekommendation om en inspektör per 10 000 arbetstagare. Arbetsmiljöverket måste få tillbaka sina muskler, sina uteblivna miljoner kronor. Då kan de åter inspektera, ställa krav och även komma tillbaka och se om kraven är uppfyllda, säger Torbjörn Johansson

 

- Vi anser att den Svenska regeringen inte uppfyller de internationella regler som finns på arbetsmiljöområdet. Därför har vi bett ILOs expertkommitté ska ta upp frågan för bedömning, avslutar Torbjörn Johansson.

 

 

Läs LOs brev till ILO här.

 


Fakta

ILO, som är FNs organ för arbetslivsfrågor, har ett antal internationella konventioner och rekommendationer som Sverige har undertecknat och förbundit sig att följa. Hit hör de som gäller de nationella yrkesinspektionernas tillsyn över hälsa och säkerhet på arbetsplatserna – ILO-konvention 81.