Fråga facket Fråga facket

LO ska utreda sin ekonomi och organisation

LO-kongressen beslutade idag, efter förslag från styrelsen, att tillsätta en övergripande utredning om LOs ekonomi och organisation.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Utredningen ska bland annat behandla LOs roll och uppgift i framtiden, avgränsningen mellan LO och förbunden, organiseringen av den regionala verksamheten, medlemsavgiftens konstruktion och nivå samt nivån på det egna kapitalet.  

Utredningen ska vara klar innan nästa LO-kongress 2020.