Fråga facket Fråga facket

LO: Skrota PPM

Välfärd LO vill att det nuvarande PPM-systemet skrotas. LO anser, i sitt utlåtande över Pensionsgruppens promemoria ”Vägval för premiepensionen”, att en statlig utredning bör få i uppdrag att analysera vinster och förluster som kan uppstå om man avskaffar PPM-systemet, och föreslå ett bättre alternativ.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Begreppet allmän pension innebär i grunden två saker. Allmän i betydelsen att den omfattar alla och att alla är garanterad en pension på miniminivå. Men också allmän i betydelsen att personer med samma livsinkomst kan förvänta sig samma pension. Premiepensionen uppfyller inte det sistnämnda eftersom den ger stora skillnader i pension.

- Det är helt oacceptabelt att personer med samma livsinkomst ska få helt olika pensioner enbart beroende på hur lyckosamma de varit i sitt placeringsval, säger Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande.

- Premiepensionssystemet är också väldigt dyrt. Hårt förvärvade pengar som ska bli framtida pensioner försvinner i vinster till fondbolag och försäkringsrådgivare, fortsätter Tobias Baudin.

- Istället för PPM vill vi se ett nytt system. Vi vill se en statlig utredning som utreder frågan och tar fram alternativ, avslutar Tobias Baudin.

LOs styrelse uppmanar regeringen, i sitt yttrande över promemorian ”Vägval för premiepensionen” (Ds 2013:35), att tillsätta en statlig utredning med uppgift att analysera alla vinster och förluster som kan uppstå om man avskaffar premiepensionen.

Läs hela LOs yttrande. Läs även en debattartikel på Brännpunkt om LOs förslag.