Fråga facket Fråga facket

LO stärker sitt klimat- och miljöfokus

LO-kongressen har beslutat att miljö- och klimatfrågorna ska beaktas i LOs kommande näringspolitiska program samt att LO tillsammans med förbunden ska ta fram ett klimatpolitiskt handlingsprogram.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kongressen vill att LO ska ha en tydligare facklig strategi rörande miljö- och klimatfrågor. LO kommer att ta fram ett näringspolitiskt program och inom ramen för detta ska miljö-och klimatfrågorna beaktas. Även på internationell nivå kommer LO att fortsätta sitt arbete med att driva på för att det internationella fackliga arbetet ska präglas av FN:s 17:e hållbarhetsmål